Coordonator - Departament MIS, Bugetare si Control


Responsabilitati principale ale rolului:

 • Pregateste, coordoneaza si revizuieste rapoarte si analize periodice cu privire la pozitia financiara si rentabilitatea bancii, inclusiv (dar nu limitat la) analiza creditelor si depozitelor pe linii de activitate, produse si segmente, evolutia celorlalte pozitii din bilant, ratele medii ale dobanzii, calitatea activelor, colectare, contul de profit si pierdere, cota de piata etc.

 • Pregateste, coordoneaza si revizuieste rapoarte si analize solicitate de catre alti clienti interni si din cadrul grupului, atat periodice cat si ad-hoc.

 • Coordoneaza activitatea de control a costurilor in ceea ce priveste:

  a. viza de buget pe aprobarile de achizitie/plata pentru cheltuieli operationale / de capital.
  b. analize actual versus actual perioada precedenta si actual versus buget.
  c. reconcilieri periodice cu diviziile sponsor.

 • Asigura suport in procesul de bugetare si prognozare prin furnizarea de date financiare, comunicarea cu alte departamente, pregatirea de rapoarte relevante etc.

 • Sprijina implementarea noilor sisteme IT prin furnizarea de specificatii MIS si testare.

 • Initiaza modificari in ceea ce priveste metodele de contabilizare astfel incat toate informatiile relevante sa fie usor accesibile pentru scopurile MIS.

 • Coordoneaza ajustarile si calculele extra contabile MIS in ceea ce priveste portofoliul de credite externalizate. Recomanda modificari in ceea ce priveste intocmirea rapoartele existente in cadrul Diviziei Financiar si MIS prin automatizarea lor. Propune modalitati mai eficiente de raportare prin remodelarea necesitatilor de raportare din cadrul Diviziei Financiar si MIS.

 • Initiaza modificari in ceea ce priveste metodele de contabilizare astfel incat toate informatiile relevante sa fie usor accesibile pentru scopurile MIS.

 • Revizuieste/ intocmeste pachetul de raportare de grup.

Cerintele rolului:

 • Educatie: diploma universitara in domeniul economic

 • Limbi straine: engleza scris si vorbit - nivel avansat

 • Experienta de lucru: 3-5 ani experienta in domeniul bancar sau audit /consultanta (in domeniul bancar)

 • Calificarea ACCA constituie un avantaj

 • Abilitati/ cunostinte specializate: domeniul bancar, IFRS, reglementari prudentiale BNR, contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, bugetare, abilitati analitice, cunostinte solide Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) si baze de date

 • Competente:
  a. capabil de lucru in echipa,
  b. capabil de lucru sub presiune, atentie la detalii,
  c. capabil de respectarea termenelor,
  d. orientare spre rezolvarea problemelor,
  e. abilitati de comunicare,
  f. competente analitice,
  g. capabil de identificare si stabilire a prioritatilor.


----------

Ofiţer bancar - securitatea informaţiei - Divizia Informatică şi Telecomunicaţii/Sector securitatea informaţiei


Responsabilitati principale ale rolului:

 • Participă la dezvoltarea şi implementarea strategiei şi arhitecturii generale de securitate a informaţiei utilizate pentru sistemul informatic al băncii şi de către dezvoltatorii şi administratorii IT.
 • Participă la dezvoltarea planurilor de securitate a informaţiei, politicilor, procedurilor şi ghidurilor referitoare la securitatea informaţiei şi monitorizează implementarea acestora
 • Participă la procesele de analiză a cerinţelor de securitate a informaţiei şi pe cele de evaluare a ameninţărilor şi a riscurilor legate de securitatea informaţiei.
 • Recomandă proceduri şi politici menite să asigure reducerea riscurilor până la un nivel acceptabil şi monitorizează implementarea acestora
 • Participă la dezvoltarea procedurilor de tratare a incidentelor de securitate şi asigură monitorizarea şi gestionarea incidentelor de securitate a informaţiei
 • Participă la dezvoltarea şi implementarea reglementărilor interne referitoare la managementul cheilor criptografice si certificatelor digitale utilizate în procesarea operaţiunilor cu carduri de plată.
 • Îndeplineşte rolul de persoană de contact între Divizia IT&C a băncii şi alte organe interne sau externe, în ceea ce priveşte planurile de securitate, procedurile, incidentele, legile şi politicile referitoare la securitatea informaţiei.
 • Oferă îndrumare şi instruire pentru angajaţii băncii şi pentru alţi utilizatori referitor la procedurile de securitate a informaţiei şi la aplicarea acestora, precum şi referitor la criptare, chei criptografice, certificate digitale


Cerinţele postului

 • Educaţie:

- studii superioare în domeniul IT&C (calculatoare, comunicaţii, informatică).
- Exemple: inginer calculatoare, inginer comunicaţii, matematician cu specializare în informatică, economist cu specializarea cibernetică.

 • Limbi străine: Engleza avansat, scris, vorbit, citit/ fluent.
 • Experienţa profesională:

- experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul IT&C;
- experienţă în domeniul IT&C în cadrul unei bănci de cel puţin 1 an sau experienţă în domeniul securităţii informaţiei în cadrul unei bănci sau al unei alte organizaţii de cel puţin un an;

 • Abilităţi/ cunoştinţe specializate:

- opţional: cursuri / specializări / certificări pe tema securitatea informaţiei;
- cunoaşterea standardelor şi bunelor practici din domeniul securităţii informaţiei;
- cunoaşterea reglementărilor naţionale referitoare la domeniul bancar care cuprind referiri la securitatea informaţiei;
- cunoştinţe tehnice de bază referitoare la funcţionarea sistemelor IT&C: sisteme de operare, baze de date, comunicaţii, infrastructură;
- bune cunoştinţe tehnice în domeniul administrării securităţii IT, dobândite din experienţa de lucru (de exemplu: administrare programe antivirus, administrare programe salvare / restaurare, criptare, evaluare vulnerabilităţi şi ameninţări, evaluare riscuri legate de securitatea informaţiei);
- nivel avansat exploatare produse MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
- foarte bună cunoaştere a limbii române.----------


Ofiter bancar evaluare credite SBB - Departament Centru Credite Retail/Sector Evaluare Credite SBB


Responsabilitati principale
ale rolului:

 • Este responsabil de cunoasterea, aplicarea si respectarea reglementarilor interne specifice activitatii de creditare SBB (proceduri, fise de produs, instructiuni de lucru)
 • Analizeaza solicitarile noi de credite SBB (garantate/negarantate)
 • Analizeaza solicitarile clientilor pentru creditele SBB aflate in derulare
 • Asigura organizarea eficienta a activitatii zilnice in vederea finalizarii tuturor lucrarilor repartizate (solicitari credite noi, solicitari pentru credite in derulare)
 • Ofera suport unitatilor teritoriale si departamentelor cu care interactioneaza in activitatea zilnica
 • Propune modificari in sensul imbunatatirii reglementarilor interne si/sau fluxurilor de lucru, daca este cazul
 • Participa la sesiuni de training tehnic in ceea ce priveste aplicarea reglementarilor specifice activitatilor de creditare SBB, daca este cazul

Cerintele rolului:

 • Educatie: studii superioare, de preferinta economice
 • Experienta profesionala: minim 24 luni in activitatea de creditare
 • Abilitati/ cunostinte specializate: abilitati utilizare aplicatii IT (MS Office, aplicatii specifice activitatii)
 • Competente: abilitati de comunicare, rezistenta la stress, spirit de echipa, flexibilitate, atentie la detalii

----------


Ofiter bancar evaluare credite retail - Departament Centru Credite Retail/Sector Evaluare Credite Garantate/Negarantate


Responsabilitati principale
rolului:

 • Este responsabil de cunoasterea, aplicarea si respectarea reglementarilor interne specifice activitatii de creditare retail (proceduri, fise de produs, instructiuni de lucru)
 • Analizeaza solicitarile noi de credite retail (garantate/negarantate)
 • Analizeaza solicitarile clientilor pentru creditele retail aflate in derulare (inclusiv solicitarile de inlocuire expuneri)
 • Asigura organizarea eficienta a activitatii zilnice in vederea finalizarii tuturor lucrarilor repartizate (solicitari credite noi, solicitari pentru credite in derulare)
 • Ofera suport unitatilor teritoriale si departamentelor cu care interactioneaza in activitatea zilnica privind cererile de credite si procedurile
 • Propune modificari in sensul imbunatatirii reglementarilor interne si/sau fluxurilor de lucru, daca este cazul
 • Participa la sesiuni de training tehnic in ceea ce priveste aplicarea reglementarilor specifice activitatilor de creditare retail, daca este cazul

Cerintele rolului:

 • Educatie: studii superioare, de preferinta economice
 • Experienta profesionala: minim 12 luni in activitatea de creditare
 • Abilitati/ cunostinte specializate: abilitati utilizare aplicatii IT (MS Office, aplicatii specifice activitatii), nivel mediu
 • Competente: abilitati de comunicare, rezistenta la stress, spirit de echipa, flexibilitate, atentie la detalii

----------


Auditor Intern - antifrauda - Divizia Audit Intern, Dept. Audit Intern IT, Frauda si Investigatii Speciale


Responsabilitati principale ale
rolului:

 • Investigarea suspiciunilor de frauda prin efectuarea unor verificari detaliate si intocmirea rapoartelor de investigare.
 • Identificarea cauzelor interne / externe care au favorizat generarea evenimentului de frauda si propunerea de actiuni privind remedierea si diminuarea riscului de frauda.
 • Dezvoltarea unor scenarii de frauda, care sa ridice alerte privind anumite suspiciuni.
 • Analizarea / monitorizarea activitatii bancii pentru a identifica activitatile neobisnuite sau potential frauduloase.
 • Asigura suport de specialitate liniilor de business in vederea prevenirii fraudelor.
 • Pregateste materiale de training.

Cerintele rolului:

 • Studii superioare, de preferat in economie / matematica / informatica
 • Experienta in audit intern, frauda, risc cel putin 3 ani - 5 ani
 • Experienta in domeniul bancar reprezinta un avantaj
 • Excelente abilitati de analiza, sinteza si interpretare a datelor
 • Gandire analitica si atentie la detalii
 • Orientare spre rezultat, stabilirea prioritatilor
 • Etica si integritate
 • Rigoare/responsabilitate
 • Cunostinte de sql, access, excel la nivel avansat
 • Abilitatea de a lucra independent.


----------


ADMINISTRATOR CREDITE CLIENTI COMPANII - DIVIZIA ADMINISTRARE CREDITE/ Sector Administrare Credite Companii


Responsabilitati principale ale
rolului:

 • Primeste si verifica documentatia necesara in vederea implementarii aprobarii creditului;
 • Redacteaza documentatia de credit in conformitate cu termenii aprobarii, in colaborare cu consilierul juridic;
 • Inregistreaza facilitatea de credit si garantiile aferente in sistemul informatic al bancii;
 • Verifica indeplinirea conditiilor precedente / subsecvente, pe intreaga perioada de derulare a facilitatii de credit;
 • Colaborarea cu toate diviziile bancii (Corporate, Comerciala, Risc, Juridica, Operatiuni, Business Processes si Organizare, etc) in vederea asigurarii implementarii si monitorizarii
 • Elaboreaza si analizeaza rapoarte specifice
 • Implementeaza procedurile pentru creditarea clientilor persoane juridice;

Cerintele rolului:

 • Educatie: diploma universitara in domenul economic
 • Experienta de lucru: 2 ani intr-o pozitie similara, in domeniul bancar;
 • bun cunoscator al activitatii de creditare clienti persoane juridice,
 • abilitati de monitorizare a conditiilor contractuale
 • Abilitati/cunostinte specializate:
  - cunostinte solide de utilizare a PC
  - cunoscator al limbii engleze, inclusiv limbajul de specialitate
 • Competente:
  -
  atentie distributive
  - capacitate de analiza si sinteza
  - capacitate de lucru contra-timp
  - spirit de echipa
  - comunicativ

----------


OFITER BANCAR RELATII CLIENTI - CENTRUL DE AFACERI

Unitatea Corporatii - Divizia Comerciala /Centrul de Afaceri BRASOV


Responsabilitati principale ale rolului:

 • Mentinerea si dezvoltarea permanenta a portofoliului de clienti comerciali, avand ca principala responsabilitate realizarea obiectivelor de vanzari alocate.
 • Identifica nevoile clientilor comerciali existenti, luand in considerare oportunitati de vanzari incrucisate
 • Identifica noi clienti din segmentul comercial in regiunea arondata, efectueaza vizite/intalniri pentru stabilirea nevoilor de creditare
 • Mentine relatia cu clientii comerciali desemnati atat pentru produsele de creditare cat si pentru cele de economisire
 • Colaboreaza cu echipele din sediul central - Divizia Comerciala in ceea ce priveste calitatea creditelor precum si calitatea diferitelor servicii realizate pentru client
 • Asigura suportul si legatura dintre Analistul Comercial, Consilierul Juridic si client in vederea obtinerii oricaror informatii/documente suplimentare solicitate
 • Monitorizeaza evolutia portofoliului de credite existent, pentru a asigura finalizarea la timp a negocierii/ strangerea documentatiei necesare prelungirii perioadelor de valabilitate a facilitatilor de credit/angajament

Cerintele rolului:

 • Educatie: Studii superioare economice
 • Experienta profesionala: min. 2 ani experienta in domeniul financiar bancar, pe o pozitie unde a desfasurat activitati de vanzari CREDITE CORPORATE/IMM
 • Abilitati/ cunostinte specializate: cunostinte de legislatie nivel mediu privind creditarea PJ; cunostinte utilizare MSOffice (Word, Excel, PowerPoint)
 • Competente:
  - abilitati de comunicare si relationare
  - abilitati de negociere, convingere si influentare
  - rezistenta la stres
  - orientat spre rezultate
  - spirit de echipa


----------


ANALIST COMERCIAL

Unitatea Corporatii - Divizia Comerciala/Centrul de Afaceri BRASOV


Responsabilitati principale ale rolului:

 • Evaluarea obiectiva si profesionista a situatiei economico-financiare a solicitantilor/ beneficiarilor de credite
 • Revizuieste documentatia de credit, formuleaza intrebari/ solicita documente suplimentare
 • Evalueaza din punct de vedere economico-financiar clientii/grupurile de clienti
 • Colaboreaza cu Sectorul Relatii Clientela in vederea intocmirii RPC-urilor
 • Colaboreaza cu Departamentul Comercial Analisti pentru clarificarea aspectelor prezentate in analiza de credit

Cerintele rolului:

 • Educatie: studii superioare, de preferat financiar contabile
 • Experienta profesionala:min 2 ani experienta in domeniul financiar bancar
 • Abilitati/ cunostinte specializate: analiza finaciara, contabilitate
 • Utilizare MsOffice nivel mediu (Word, Excel, PowerPoint)
 • Competente:
  - acuratete
  - concentrare si atentie la detalii
  - abilitate de lucru cu cifre
  - spirit de echipa
  - capacitate de analiza/ corelare a datelor

----------


Ofiter Bancar Clienti Affluent - UnitateaRetail /Divizia Produse si Segmente Retail/ Departament Clienti Affluent

Responsabilitati principale ale rolului:

 • Gestionarea segmentului de clienti Affluent, prin prisma dotarii cu produse bancare (cross-sell), atragerii de noi clienti, mentinerea celor existenti, etc, in vederea atingerii obiectivelor de business stabilite prin strategia bancii pentru produsele si segmentele de retail
 • Monitorizează concurenţa şi evaluează punctele tari şi pe cele slabe ale ofertei băncii pentru segmentul Affluent, contribuind la îmbunătăţirea permanenta a ofertei bancii
 • Contribuie la identificarea oportunitatilor de imbunatatire a produselor/serviciilor oferite segmentului clienti affluent, si la identificarea comportamentului de cumparare al clientilor si a nevoilor acestora; inainteaza managerului de departament propuneri de noi produse in concordanta cu cerintele pietei
 • Participa la toate activităţile aferente dezvoltării de noi produse de pasiv: conturi curente, produse de economisire, conturi de economii, tranzactii, transferuri (cu exceptia cardurilor de debit)
 • Colaboreaza la elaborarea normelor, procedurilor/reglementarilor interne si a documentelor bancare pentru implementarea produselor/ serviciilor adresate clientilor Affluent
 • Sustine entitatile din cadrul Bancii in activitatea de promovare si vanzare a produselor destinate clientilor Affluent, prin asistenta permanenta a acestora;
 • Monitorizează segmentul de clienti Affluent si portofoliile de produse alocate si propune managerului de departament actiuni corective sau de imbunatatire a activitatii


Cerintele postului
Cerintele rolului:

 • Educatie: Studii medii
 • Limbi straine: engleza, nivel avansat;
 • Experienta profesionala: minim 3 ani in sistemul bancar
 • Abilitati/ cunostinte specializate: abilitati IT (MSWord, Excel, Powerpoint etc) nivel avansat
 • Capacitate de analiza si sinteza
 • Capacitatea de a solutiona solicitari multiple
 • Capacitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele
 • Competente:
 • Intelegerea afacerii
 • Servirea clientului
 • Eficacitate
 • Adaptabilitate-flexibilitate
 • Munca in echipa
 • Recunoasterea diversitatii
 • Comunicare efectiva

----------


Ofiter Bancar Monitorizare Executare Companii -
UNITATEA MANAGEMENT RISC/Divizia Recuperare Creante/Departament Executare Companii


Responsabilitati principale ale rolului:

 • Monitorizeaza si raporteaza lunar actiunile de recuperare efectuate la nivel de Executori Judecatoresti / Practicieni in insolventa / Executori Fiscali pentru a asigura eficienta procesului de colectare a creditelor neperformante
 • Urmareste creditele din bilant si/ sau extrabilant in privinta carora s-a aprobat o decizie de catre comitetul responsabil din banca
 • Efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea implementarii deciziilor comitetului responsabil din banca privind procedurile de executare silita si/sau insolventa
 • Pregateste aplicatii privind cazurile in insoventa/executare silita in vederea obtinerii aprobarilor necesare de la comitetele responsabile
 • Analizeaza periodic portofoliul de credite neperformante si propune masurile de recuperare necesare, monitorizeaza si raporteaza lunar actiunile de recuperare efectuate la nivel de departament in ceea ce priveste cazurile aflate in executare silita si/sau in insolventa
 • Verifica portofoliul de dosare alocat pentru executare silita la executorul judecatoresc, si asigura mentinerea unui raport ce prezinta stadiul executarii silite in dosarele transmise la executare
 • Asigura din partea Bancii colaborarea cu Birourile Executorilor Judecatoresti si Practicieni in Insolventa

Constituie un avantaj:

cunoasterea prevederilor legale in ceea ce priveste insolventa si executarea silita.


Cerintele postului
Cerintele rolului:

 • Educatie: studii superioare economice sau juridice
 • Abilitati/ cunostinte specializate: Abilitati utilizare MsOffice nivel mediu (Word, Excel, PowerPoint)
 • Competente:

respectare (dead-line-uri) termene predare
abilitati de comunicare oral si scris
disponibilitate de acumulare cunostinte noi
rezistenta la stres
capacitate de decizie
managementul conflictelor
initiativa
capacitate de negociere
influentare si convingere
preferabil engleza nivel mediu