Cadru Legal

Conform practicilor de guvernanţă corporatistă, acţionarii Băncii Româneşti beneficiază de drepturile şi informaţiile prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv al acesteia.

Astfel, în vederea transpunerii în practică a politicii noastre de transparenţă şi comunicare cu acţionarii băncii, convocările Adunărilor Generale ale Acţionarilor, documentele aferente acestor convocări, incluzând situaţiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administraţie, precum şi hotărârile luate în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt publicate şi pe pagina de internet a acesteia.