Structura acţionariatului

Nr. pers. Nr. actiuni Pondere (%) Valoare (lei)
Persoane fizice 152 2,612,581 0.698 5,225,162
din care:
capital roman 150 2,391,267 0.639 4,782,534
capital strain 2 221,314 0.059 442,628
Persoane juridice 12 371,711,529 99.302 743,423,058
din care:
capital roman 12 371,711,529 99.302 743,423,058
Total general 164 374,324,110 100 748,648,220