Convocari

Găseşti aici convocările Adunărilor Generale ale Acţionarilor Băncii Româneşti.

Decizii

Găseşti aici deciziile luate de către Adunările Generale ale Acţionarilor Băncii Româneşti.

Procuri

Descarcă procurile speciale pentru Persoane Fizice sau pentru Persoane Juridice.

Procuri

Zonă restricţionată

Pentru acces, contactaţi Banca Românească - Divizia Guvernanta Corporativa, tel. 021/305.90.10 sau 021/305.90.23, între orele 8.30-17.00.

Organigrama

În banca noastră, fiecare are un rol foarte important. Poţi consulta aici organigrama Băncii Româneşti.