Convocări si documente

Pentru a accesa această sectiune, contactaţi Divizia Guvernantă Corporativă, tel. 021/305.90.10 sau 021/305.90.23, între orele 8.30-17.00.

Decizii

Găseşti aici deciziile luate de către Adunările Generale ale Acţionarilor Băncii Româneşti.