ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
6 mai 2010

Hotararea nr. 1
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind "Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea si situatiile financiare ale Bancii pentru anul 2009", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
Art. 2. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea si situatiile financiare ale bancii pentru anul 2009.

Hotararea nr. 2
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 2 al Ordinei de zi privind "Raportul auditorului privind situatiile financiare la sfarsitul anului 2009", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba Raportul auditorului privind situatiile financiare ale bancii aferente anului 2009.

Hotararea nr. 3
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea situatiilor financiare ale bancii pentru anul 2009, respectiv: Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor capitalurilor proprii si Notele la situatiile financiare", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba situatiile financiare ale bancii pentru exercitiul financiar al anului 2009, respectiv: Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor capitalurilor proprii si Notele la situatiile financiare, astfel:

- Venituri totale - 4.674.389.313 lei
-
Cheltuieli totale - 4.650.841.044 lei
-
Profit brut - 23.548.269 lei

Hotararea nr. 4
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Situatiile financiare pentru anul 2009", precum si propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului, in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba repartizarea profitului net in valoare de 20.296.599 lei si constituirea rezervelor dupa cum urmeaza:

- Rezerve legale - 1.147.596 lei
-
Alte rezerve - 19.149.003 lei

Hotararea nr. 5
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2009 a Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 6
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pe anul 2010", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, intocmit pe baza standardelor internationale de raportare financiara, dupa cum urmeaza:

- Venituri - 443.915.000 lei
-
Cheltuieli - 428.120.000 lei
-
Profit brut - 15.795.000 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pe anul 2010, in suma de 67.621.000 lei.
Art. 3. Se aproba Programul de activitate pe anul 2010
Art. 4. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa aprobe eventuale deviatii in ceea ce priveste Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2010 necesare pentru implementarea programului de activitate propus si a planului de afaceri stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru anul in curs.

Hotararea nr. 7
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneratiei administratorilor cuvenita pentru exercitiul in curs", in unanimitate,

HOTARASTE

art. 1. Se aprobã remuneraţia netã lunarã de 500 EUR pentru administratori aferentã exerciţiului în curs.
art. 2. Remuneraţia administratorilor se plãteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate mai sus la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României din ziua plãţii. Membrii Consiliului care au dreptul sa primeasca remuneratia sunt cei care nu sunt reprezentantii National Bank of Greece si Directori ai bancii.

Hotararea nr. 8
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 7 al Ordinei de zi privind "Numirea domnului Agis Leopoulos in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti si prelungirea mandatelor urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie: domnul Konstantinos Bratos si domnul Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv, avand in vedere si acordul persoanei in cauza in acest scop,

HOTARASTE

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea domnului Agis Leopoulos in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Românesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece. Domnul Agis Leopoulos detine in prezent functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie fiind numit temporar de catre acesta in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Art. 2. Se aproba prelungirea mandatului urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Bancii: domnul Konstantinos Bratos si domnul Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis.
Art. 3. Se aproba structura Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti SA Membra a Grupului National Bank of Greece formata din 11 administratori, componenta acestuia fiind urmatoarea:

1) Agis Leopoulos - Presedinte
2) Vacant - Vicepresedinte
3) Vacant - Vicepresedinte
4) Crina Cosma - Membru
5) Petru Rares - Membru
6) Ion Stancu - Membru
7) Konstantinos Bratos - Membru
8) Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru
9) Anastasios Lizos - Membru
10) Traian Sorin Halalai - Membru
11) Vacant - Membru

Art. 4. Directorii bancii sunt autorizati sa semneze Anexa relevanta actualizata la Actul Constitutiv al Bancii ca si toate documentele necesare pentru inregistrarea structurii Consiliului de Administratie al Bancii.

Hotararea nr. 9
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 8 a Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv,

HOTARASTE

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Bancii Romanesti si incheierea contractului aferent pentru minim 1 an.
Art. 2. Directorii Bancii sunt imputerniciti sa negocieze si sa semneze contractul de prestari servicii incheiat intre Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si Deloitte Audit SRL.

Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General Adjunct,
Crina Cosma

Secretari,
Valeriu VIERITA
Daniel ANTONESCU