INFORMARE

In data de 31.01.2020, ora 11.00, actionarii Societatii BANCA ROMANEASCA S.A. (denumita in continuare "BANCA"), societate pe actiuni cu un capital social de 748,648,220 lei impartit in 374.324.110 actiuni in valoare nominala de 2 lei fiecare, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20.01.2020 conform evidentelor din Registrul actionarilor Bancii, s-au intrunit in Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor in Bucuresti, la sediul Bancii, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 3 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 3 actionari, din care 2 personal, 1 prin reprezentanti, reprezentand in total 371.625.692 actiuni, adica 99,28 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

****

In data de 31.01.2020, ora 12.00, actionarii Societatii BANCA ROMANEASCA S.A. (denumita in continuare "BANCA"), societate pe actiuni cu un capital social de 748,648,220 lei impartit in 374.324.110 actiuni, in valoare nominala de 2 lei fiecare, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20.01.2020 conform evidentelor din Registrul actionarilor Bancii, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, la sediul Bancii, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 4 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 3 actionari, din care 2 personal, 1 prin reprezentanti, reprezentand in total 371.625.692 actiuni, adica 99,28 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti cu exceptia hotararii de la punctul 2 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, fata de care s-au abtinut membrii CA actionari prezenti, adica 1 actionar, detinand 125 actiuni, reprezentand 0,000033% din capitalul social al Societatii.

Consiliul de Administratie
Presedinte