• Rezultate obținute în urma aplicării testului de stres efectuat pe un bilanț dinamic și fără a se lua în considerare capitalul adițional obținut ca urmare a votării legii amânării impozitului
  • Nu sunt necesare alte acțiuni privind capitalul

Grupul National Bank of Greece, împreună cu alte 129 de instituții bancare europene, a participat la evaluarea efectuată de Banca Centrală Europeană, în colaborare cu Banca Națională a Greciei, în cazul băncilor cu prezență semnificativă pe piața grecească și internațională.
Evaluarea, ale cărei proceduri au început în luna noiembrie 2013, analizează pe parcursul a 12 luni modul în care bancile își pot desfășura activitatea în condiții economice nefavorabile și ajută la implementarea unui Mecanism Unic de Supraveghere (Single Supervisory Mechanism - SSM), acțiunea reprezentând un pas important în direcția obținerii unei transparențe suplimentare a sistemului bancar european.
În cazul băncilor europene cu planuri de restructurare aprobate până la data de 31 decembrie 2013, activitatea acestora a fost analizată prin prisma scenariului de bilanț contabil dinamic, ce ia în considerare și rezultatul scontat al respectivelor planuri de restructurare. Celelalte instituții au fost evaluate în condițiile unui scenariu de bilanț contabil static. Băncile din Grecia, ale căror planuri de restructurare au fost aprobate în anul 2014, au fost analizate prin prisma ambelor scenarii.

Grupul National Bank of Greece a obținut următoarele rezultate:


-
Testul de stres efectuat pe un bilanț dinamic a luat în considerare Planurile de Restructurare ale NBG aferente intervalului 2014 - 2018 și agreate de Comisia Europeană la data de 13 iulie 2014, cu aplicarea aceleași metodologii stricte regăsite în cazul testului de stres efectuat pe o situație statică. Testul de stres efectuat folosind ipoteza unui bilanț contabil dinamic a indicat o rată a capitalizării (capital de baza de nivel 1/CET 1 ratio) de 8,9% și un surplus de capital de 2 miliarde de euro, cu 340 de puncte de bază peste pragul minim de 5,5%.

- Testul de stres efectuat pe un bilanț static, ce ia în considerare anul 2013 - o perioadă plină de provocări pentru Grupul National Bank of Greece - a indicat un deficit de capital în valoare de 0,9 miliarde de euro, incluzând majorarea de capital realizată în luna mai 2014. Cu toate acestea, deficitul a fost acoperit cu ajutorul acțiunilor de profitabilitate și de capital deja finalizate, aferente primelor 6 luni ale anului 2014.

- În conformitate cu ghidurile Băncii Centrale Europene[1], NBG va transmite scenariul bilanțului contabil dinamic sub forma unui plan de capitalare, rezultând astfel un surplus de capital de 2 miliarde de euro, astfel încât nu va mai fi nevoie de nicio altă actiune de capitalizare.

Toate valorile mentionate anterior nu iau în calcul capitalul suplimentar stabilit prin cadrul de reglementare, datorat votării legii amânării impozitului din 16 octombrie 2014, în valoare de 0,7 - 1,2 miliarde de euro (110 - 120 de puncte de bază).
In continuare, Grupul National Bank of Greece se va concentra pe implementarea Planului de Restructurare, finantarea economiei grecesti in vederea redresarii acesteia și sprijinirea clientilor sai in regiune. O prezentare a indicatorilor cheie ai testului de stres este disponibilă aici: https://www.nbg.gr/en/the-group/investor-relations/financial-information/presentations.

Rezultatul complet al evaluării poate fi accesat la adresa: https://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html, iar șabloanele NBG pot fi regăsite la același link, secțiunea "Greece".1. Deoarece planul de restructurare nu a fost agreat până la data de 31 decembrie 2013, a fost luat în considerare scenariul pentru bilanțul contabil dinamic. În conformitate cu indicațiile Băncii Centrale Europene, NBG va transmite către Mecanismul Singular de Supraveghere un plan de capitalare pentru atenuarea deficitului de mai sus care rezultă din aplicarea scenariului pentru bilanțul contabil static. Metodologia BCE permite utilizarea rezultatelor scenariului bilanului contabil dinamic sub forma unui factor de atenuare.