În baza acestei convenţii, clienţii Băncii Româneşti vor putea încasa în conturile lor pensiile din sistemul public de pensii din România şi/sau alte indemnizaţii prevăzute de legi speciale. Din categoria acestor indemnizaţii speciale fac parte: pensiile anticipate, pensiile anticipate parţiale, pensiile de urmaş, pensiile de invaliditate şi pensiile pentru limita de vârstă.

Excepţie fac pensiile militare şi pensiile agricultorilor, care nu pot fi încasate pe card deoarece nu sunt plătite prin Casa Naţională de Pensii Publice.

Pensionarii care doresc să beneficieze de această facilitate, dar nu au încă un cont la Banca Românească, pot solicita deschiderea unui cont curent prin completarea unui formular prin care cer virarea pensiilor în acest cont.