Guvernanţă Corporatistă

Politica privind cadrul de administrare a Băncii şi a subsidiarelor sale defineşte principiile cheie care trebuie aplicate pentru a asigura un cadru de administrare şi supraveghere adecvat, corespunzător structurii, activităţii şi riscurilor aferente Băncii şi având în vedere natura, dimensiunea şi complexitatea riscurilor la care sunt expuse Grupul şi subsidiarele sale.

Cadrul de administrare a Bancii şi a subsidiarelor sale se refera la responsabilitatile organului de conducere a acestora in ceea ce priveste:

  • stabilirea obiectivelor de afaceri;
  • stabilirea strategiilor privind riscurile si a profilului de risc al Bancii;
  • stabilirea modului de administrare al activitatilor Bancii, prin includerea unor responsabilitati, limite de competenta si linii de raporate adecvate;
  • stabilirea cadrului aferent Controlului Intern;
  • stabilirea unei structuri de administrare a subsidiarelor care să contribuie cel mai bine la exercitarea funcţiei de supraveghere la nivelul grupului.

Cadrul general al Băncii şi al subsidiarelor sale este organizat in baza urmatoarelor reglementari, fara a se limita la acestea:

  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (legea bancara), aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare;
  • Actul Constitutiv al Bancii;
  • Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit.

Pentru a asigura functionarea sa in linie cu cerintele cadrului de administrare, Banca şi subsidiarele sale isi desfasoara activitatea in baza unui sistem de reglementari interne specifice (strategii, politici, norme, proceduri, etc.)

Cadrul de administrare al Bancii include cel putin urmatoarele:

A) structura organizatorică a Bancii şi delegarea responsabilităţilor funcţionale în cadrul acesteia, precum şi poziţia bancii în cadrul Grupului său şi al Grupului National Bank of Greece din perspectiva structurilor semnificative şi a liniilor de raportare ale acestora;
B) responsabilităţile ce revin organului de conducere a Bancii;
C) cadrul aferent controlului intern al Bancii;
D) cadrul intern de reglementare al Băncii.