Comitetul de Audit si Administrare a Riscului

Structura

1 Doru Bebe Bulata Președinte
2 Traian Sorin Halalai Membru
3 Lidia Stan Membru

Responsabilitati

Obiectivul principal al Comitetului de Audit și Administrare a Riscului constă în asistarea Consiliului de Administraţie în îndeplinirea responsabilităţilor sale pe liniile de audit și administrare a riscului, pentru a dezvolta şi a menţine bune practici de conducere.
Pe partea de administrare a riscului, comitetul trebuie să consilieze organul de conducere (Directorii Băncii şi Consiliul de Administraţie) cu privire la apetitul la risc şi strategia globală privind administrarea riscurilor, actuale şi viitoare, ale instituţiei de credit şi să asiste organul de conducere în supravegherea implementării strategiei respective de către Directorii Băncii.

Comitetul de Audit și Administrare a Riscului s-a întrunit în cursul anului 2020 în cadrul a 40 ședințe, la care au participat toți membrii, cu excepția ședinței din data de 29.05.2020, la care au participat 2 membri.


Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Structura

1 Doru Bebe Bulata Presedinte
2 Traian Sorin Halalai Membru
3 Lidia Stan Membru

Responsabilitati

Obiectivul principal al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare este să asiste Consiliul de Administraţie în îndeplinirea responsabilităţilor pe liniile de nominalizare şi remunerare, pentru a dezvolta şi a menţine cele mai bune practici de guvernare corporativă.
Pe linia nominalizării, comitetul va contribui în mod activ şi la îndeplinirea responsabilităţilor referitoare la adoptarea unor politici interne corespunzătoare referitoare la evaluarea adecvării membrilor organului de conducere (Directorii Băncii şi Consiliul de Administraţie) şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie.
Pe linia remunerării, comitetul îşi va exercita capacitatea de a emite opinii competente şi independente asupra politicilor şi practicilor de remunerare şi asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului şi lichidităţii. În cadrul îndeplinirii atribuţiilor sale pe linia remunerării, comitetul:

  • va ţine cont de interesele pe termen lung ale acţionarilor şi ale investitorilor Băncii sau ai Grupului Băncii;
  • se va concentra asupra:
    - administrării sigure şi corespunzătoare pe termen lung a Băncii sau a Grupului Băncii şi
    - eliminării sau minimalizării oricăror conflicte de interes care pot avea un impact negativ asupra administrării mai sus menţionate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit în cursul anului 2020 în cadrul a 11 ședințe, la care au participat toți membrii.