Structura

Ioannis Kougionas Președinte Director General (CEO)


Responsabilitati

Comitetul Executiv asigură desfasurarea activităţii curente a băncii, în limitele de competenţă enumerate în Actul Constitutiv, precum şi a altor competenţe acordate de catre Consiliul de Administraţie sau stabilite prin cadrul legal şi de reglementare.
Comitetul Executiv are şi alte responsabilităţi specifice conform prevederilor de reglementare privind cadrul de administrare în conformitate cu Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit/


Participarea la ședintele Comitetului Executiv

Comitetul Executiv s-a întrunit in cursul anului 2017 in 60 de ședințe la care au participat membrii numiți ai acestui comitet.