Structura (actuală)

Anghel Lucian Claudiu Președinte Director General
Ilie Oana Lucia Membru Director General Adjunct


Responsabilitati

Comitetul Executiv asigură desfasurarea activităţii curente a băncii, în limitele de competenţă enumerate în Actul Constitutiv, precum şi a altor competenţe acordate de catre Consiliul de Administraţie sau stabilite prin cadrul legal şi de reglementare.
Comitetul Executiv are şi alte responsabilităţi specifice conform prevederilor de reglementare privind cadrul de administrare în conformitate cu Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit,


Participarea la ședintele Comitetului Executiv

Comitetul Executiv s-a întrunit în cursul anului 2020 în cadrul a 203 ședințe, la care au participat membrii numiți ai acestui comitet.