Politica privind selectia, monitorizarea si planificarea succedarii membrilor organului de conducere stabileste cadrul general privind selectia, monitorizarea si planificarea succedarii membrilor organului de conducere al Bancii si asigura ca membrii acestuia au calitatea etica, cunostintele, aptitudinile si experienta profesionala adecvate indeplinirii responsabilitatilor lor.

Organul de conducere al Bancii, in functia sa de supraveghere este reprezentat de Consiliul de Administratie.

Conducerea superioara este reprezentata de Directorii Bancii, in speta Director General si Directori Generali Adjuncti, care sunt imputerniciti cu activitatea de conducere curenta a Bancii si raspund de modul de indeplinire a acesteia fata de organul de conducere.

Regulile generale avute in vedere privind selectia, evaluarea si reevaluarea adecvarii membrilor organului de conducere, vizeaza atat functia de supraveghere cat si cea de conducere a acestui organ in cadrul Bancii si se refera la:

a) Organul de conducere trebuie sa aiba un numar adecvat de membri, inclusiv membrii independenti ai organului de conducere in functia sa de supraveghere, precum si o componenta corespunzatoare, avand in vedere atributiile si responsabilitatile acestuia, in functia sa de supraveghere si in functia de conducere
b) Este responsabilitatea Bancii de a evalua adecvarea fiecarui membru al organului de conducere, la numirea ca membru al organului de conducere cat si de a face reevaluarea adecvarii pe o baza continua, conform prevederilor legale
c) In evaluarea adecvarii membrilor organului de conducere se va tine seama si ca organul de conducere sa fie adecvat la nivel colectiv, in sensul echilibrului de cunostinte, aptitudini, diversitate, independenta si experienta existenta / necesara
d) Evaluarea adecvarii membrilor organului de conducere va fi facuta de regula, inainte ca acestia sa ocupe pozitiile respective, conform prevederilor legale in vigoare
e) Cerinta privind o buna reputatie a membrilor organului de conducere se aplica indiferent de natura, marimea si complexitatea activitatii sau de pozitia respectivului membru in cadrul organului de conducere
f) Criteriile generale de evaluare a experientei membrilor organului de conducere vor avea in vedere natura, marimea si complexitatea activitatii, precum si responsabilitatile pozitiei respective, si de asemenea de faptul ca nivelul si natura experientei solicitate pentru un membru al organului de conducere in functia de conducere pot fi diferite de cele cerute pentru un membru al organului de conducere in functia de supraveghere
g) Selectia membrilor organului de conducere va avea in vedere si ca acestia trebuie sa fie capabili sa actioneze obiectiv, critic si independent, si trebuie de asemenea sa aiba capacitatea sa aloce timp si efort suficient pentru indeplinirea in mod eficace a atributiilor ce le revin

Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Bancii este responsabil pentru identificarea de candidati potentiali pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, pentru evaluarea adecvarii candidatilor propusi sau reevaluarea membrilor numiti ai organului de conducere, precum si pentru evaluarea si informarea in fiecare an a Consiliului de Administratie cu privire la eventuale nevoi de instruire ale membrilor organului de conducere.

Numirea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie este responsabilitatea Adunarii Generale a Actionarilor.

Numirea si revocarea Directorilor Bancii, este responsabilitatea Consiliului de Administratie.

Membrii numiti ai organului de conducere vor fi notificati la BNR spre autorizare, exercitarea responsabilitatilor alocate putand fi facuta numai dupa obtinerea autorizarii din partea BNR.

In cazul in care in urma evaluarii adecvarii se concluzioneaza ca o persoana nu este adecvata pentru a fi numita membru al organului de conducere, persoana in cauza nu va fi numita, sau daca membrul a fost numit deja, Banca va lua masuri adecvate de inlocuire a respectivului membru, exceptand cazul in care Banca a luat deja masuri potrivite pentru a asigura adecvarea respectivului membru intr-un timp corespunzator.

Instruirea membrilor organului de conducere al Bancii se refera la participarea acestora la programul de integrare si la programe de instruire specifice adaptate la necesitatile fiecarui membru.

Programele de instruire pot fi dedicate fiecarui membru al organului de conducere sau intregului organ de conducere, daca este cazul.

Politica de diversitate a Băncii se subscrie cerintelor cadrului de reglementare national si international.

In vederea asigurarii diversitatii in cadrul Consiliului de Administratie si in ceea ce priveste Directorii Bancii, tinta propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare este ca sexul feminin sa fie reprezentat intr-o proportie de 1/3, avand in vedere structura si numarul membrilor Consiliului de Administratie si al Directorilor Bancii.