Responsabilităti

Consiliul de Administraţie asigură realizarea obiectului de activitate al băncii prin stabilirea de acţiuni strategice şi menţinerea unui cadru de control adecvat în cadrul băncii. Consiliul de Administraţie acţionează în limitele de competenţă şi atribuţiile enumerate în Actul Constitutiv, precum şi cele oferite de Adunarea Generală a Acţionarilor sau stabilite pe baza cadrului legal şi de reglementare.

Nume Functia in cadrul Consiliului de Administratie BROM Nr. mandate consecutive in BROM Nr. functii de conducere (inclusiv BROM)
1 Traian Sorin Halalai Presedinte, membru neexecutiv 1 1 neexecutiva 1executiva
2 Lidia Stan Vice-Presedinte, membru neexecutiv 1 1 neexecutiva
3 Lucian Claudiu Anghel Membru executiv 1 2 neexecutive
1 executiva

4 Oana Lucia Ilie Membru executiv 1 1 executiva

5 Doru Bebe Bulata Membru neexecutiv independent 1 3 neexecutive

Structura Consilului de Administraţie valabilă începând cu 31 ianuarie 2020.