Codul de Etică

Codul de etică stabileşte principiile şi regulile de bază, cadrul şi politica Băncii Româneşti.

Tranzacţii speciale

Tranzacţii cu persoane aflate în relaţii speciale cu Banca Româneasca - natura şi prelungirea acestora.

Control intern

Un proces continuu care oferă asigurări în privinţa obiectivelor de performanţă, de informare şi de conformitate.

Politica de remunerare

Politica de remunerare a Băncii descrie cadrul general şi principiile de bază pentru determinarea remuneraţiei şi este aliniată cu legislaţia muncii.

Informaţii publice

Aici poţi consulta rapoartele şi situaţiile financiare publicate de Banca Românească.