Codul de Etică

Codul de etică stabileşte principiile şi regulile de bază, cadrul şi politica Băncii Româneşti.

Tranzacţii speciale

Tranzacţii cu persoane aflate în relaţii speciale cu Banca Româneasca - natura şi prelungirea acestora.

Control intern

Un proces continuu care oferă asigurări în privinţa obiectivelor de performanţă, de informare şi de conformitate.

Politica de remunerare

Politica de remunerare a Băncii descrie cadrul general şi principiile de bază pentru determinarea remuneraţiei şi este aliniată cu legislaţia muncii.

Cod deontologic

Stabilește cerințele principale deontologice și standardele de conduită aplicabile persoanelor implicate în pregătirea, elaborarea și depunerea situațiilor financiare și a altor informatii financiare ale Băncii.

Informaţii publice

Aici poţi consulta rapoartele şi situaţiile financiare publicate de Banca Românească.