Prezentul Cod de Etica [Codul] stabileste principiile morale si valorile, precum si regulile relevante ale Bancii Romanesti, [Banca], care constituie cadrul de reglementare a conduitei salariatilor, organului de conducere al Bancii, precum si colaboratorilor si/ sau angajatilor partenerilor externi [Parteneri].

Responsabilitatea de a actiona in concordanta cu standardele etice inalte nu este un obiectiv temporar al Bancii, ci un proces care necesita atentie si contributie activa.

In acest scop, Codul serveste ca un cadru de referinta pentru intregul personal al Bancii/ Partenerilor in indeplinirea responsabilitatilor lor si contributia la realizarea obiectivelor de afaceri ale Bancii.


I.
IMPLEMENTAREA CODULUI REVINE FIECARUI ANGAJAT AL BANCII/ PARTENER

Principiile si regulile acestui Cod sunt menite sa creasca in mod consecvent nivelul serviciilor oferite clientilor de catre personalul Bancii/ Parteneri, a carui datorie este nu numai sa adere la principiile si regulile mentionate in acest Cod, ci si sa implementeze in mod riguros Codul Muncii, reglementarile interne ale Bancii/ reglementarile transmise Partenerilor de catre Banca.
Prezentul Cod, care a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie [CA], se adreseaza tuturor membrilor CA, Directorilor Bancii (Directorul General si Drectorii Generali Adjuncti) , salariatilor Bancii si Partenerilor.
Conducatorii unitatilor Bancii, indiferent de nivelul de responsabilitate, trebuie sa se asigure ca cerintele Codului sunt intelese si ca principiile si valorile stabilite in prezentul document sunt implementate si respectate in mod corespunzator.


II.
VALORILE CHEIE SI PRINCIPIILE ETICE ALE BANCII

Banca actioneaza in conformitate cu urmatoarele valori si principii de etica:

1. Integritate si onestitate

Banca isi exprima angajamentul sa respecte integritatea si standardele inalte de etica in toate operatiunile. Integritatea sta la baza fiecarei relatii profesionale si pentru acest motiv conduita angajatilor trebuie sa fie impecabila in toate privintele. In acest scop, personalul va respecta toate prevederile legale si ale reglementarilor interne in vigoare si va actiona cu onestitate si integritate morala ridicata.

2. Respect si sinceritate fata de clientii Bancii

Banca urmeaza practici de afaceri care sunt guvernate de standarde inalte de etica si care asigura ca relatiile cu clientii sunt guvernate de respect, sinceritate, incredere, onestitate, consecventa, tratament egal, obiectivitate si impartialitate. Increderea, promovarea intereselor clientilor si satisfacerea nevoilor acestora sunt obiective cheie ale fiecarei activitati si actiuni din partea Bancii.

3. Personal de calitate inalta si servicii de calitate inalta

Dezvoltarea unui personal de calibru inalt si oferirea de produse si servicii de inalta calitate clientilor reprezinta o prioritate pentru Banca.

Crearea unei oferte de produse si servicii competitive, aliniate la conditiile pietei la orice moment dat, are ca scop principal satisfacerea clientilor si construirea unei relatii de incredere si cooperare.

Banca asigura instruirea adecvata a personalului si existenta infrastructurii tehnologice adecvate pentru a asigura imbunatatirea continua a calitatii servirii clientilor.

4. Spiritul de echipa

In intregul spectru de operatiuni ale Bancii este evident ca prin lucrul in echipa pot fi obtinute rezultate mai bune decat prin lucrul individual. Fara a restrictiona independenta angajatilor si prin definirea rolurilor si responsabilitatilor, Banca sustine spiritul de echipa in activitatile sale de afaceri si cauta sa faca schimb de opinii si cunostinte precum si sa foloseasca perspective diferite pentru atingerea aceluiasi obiectiv.

5. Actionand proactiv, Banca tine pasul cu evolutia

Prin experienta si spirit de echipa Banca urmareste sa fie la curent cu evolutiile in domeniul afacerilor in mod prudent si consecvent. Ideile noi propuse de catre personalul Bancii, impreuna cu fundamentarea acestora, sunt revizuite si evaluate de catre structurile de specialitate, in vederea fructificarii lor.

6. Transparenta in relatii

Relatiile Bancii cu toate partile implicate in tranzactii sunt guvernate de transparenta, ca parte a eforturilor Bancii de a oferi informatii precise, corecte, in timp util, uzuale, sigure si accesibile, referitoare la probleme de interes.

7. Angajamentul Corporativ

Banca se angajeaza sa obtina rezultate cu impact pozitiv asupra tuturor celor implicati: actionari, clienti, angajati si societate in general.

8. Nivel inalt al guvernantei corporative si al conformitatii

Banca functioneaza intr-un cadru de guvernanta corporativa eficace prin stabilirea unui sistem unic de reglementare, proceduri si controale aliniate la prevederile cadrului legal si de reglementare national, european si international, precum si la bunele practici internationale, cautand in acelasi timp sa protejeze interesele tuturor celor implicati in guvernanta corporativa.

9. Responsabilitate Sociala Corporativa

Banca aspira sa respecte un nivel inalt de responsabilitate sociala, aderand la si promovand valorile umane precum si valorile sociale, intelectuale si culturale ale tarii unde Banca este activa. Banca asigura ca actiunea ei sociala este intotdeauna aliniata la interesele actionarilor sai.

In ceea ce priveste impactul activitatilor de afaceri ale Bancii asupra mediului inconjurator, principala preocupare este modernizarea peisajului urban, prin integrarea armonioasa a sediilor sale in mediul construit, implementarea tehnologiilor adecvate si a masurilor de preventie a dezastrelor, promovand in acelasi timp in mod activ reciclarea si desfasuradu-si activitatea de afaceri in sedii cu consum redus de energie si impact minim asupra mediului.


III.
VALOARE SI RESPECT PENTRU CLIENTI

Principala preocupare a Bancii este sa respecte si sa protejeze relatia cu clientii sai.

 • Prioritatea Bancii: sa isi serveasca clientii

Activitatile Bancii sunt orientate spre client si asigura ca toti clientii sunt tratati in mod egal si ca interesele lor sunt protejate in mod egal. Serviciile sunt oferite tuturor partilor implicate in tranzactii in mod egal in ceea ce priveste furnizarea de date complete, atentie si corectitudine.

Relatia personal - clienti se bazeaza pe transparenta, onestitate, confidentialitate si incredere reciproca.

In acest context, Banca sprijina dezvoltarea si oferirea de produse si servicii pe baza caracteristicilor comune care definesc grupurile de clienti si astfel previne orice tratament discriminatoriu al clientilor.

 • Respectarea confidentialitatii si secretului bancar

Banca ia toate masurile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor, se angajeaza sa protejeze informatia confidentiala privind clientii si partile care sunt implicate in tranzactii si sa foloseasca informatiile numai in scopul pentru care au fost initial oferite.

In consecinta, Banca a introdus proceduri si a implementat sisteme care permit fluxul controlat de informatii astfel incat informatia este dezvaluita numai persoanelor competente si doar/numai in masura in care este necesar in contextul exercitarii atributiilor lor.

 • Protectia datelor personale ale angajatilor, clientilor si actionarilor Bancii

Banca recunoaste si acorda o importanta deosebita obligatiei Bancii de a se conforma cu legislatia aplicabila privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale si a adoptat politici interne in acest scop.

In mod specific, datele cu caracter personal:

 • sunt colectate intr-o maniera etica si legala;
 • sunt colectate pentru scopuri specifice, explicite si legale;
 • sunt pastrate in siguranta si numai pentru perioada de timp necesara pentru indeplinirea scopurilor in care au fost colectate si prelucrate.

 • Publicitatea

In contextul unei comunicari deschise si transparente cu clientii sai, Banca se asigura ca toata publicitatea este aliniata la prevederile legale aplicabile, este decenta in ceea ce priveste atitudinile morale preponderente, este adevarata, clara si fara exagerari.

Scopul principal al campaniilor de publicitate ale Bancii este acela de a oferi informatii obiective privind produsele si serviciile sale.

 • Managementul reclamatiilor clientilor

Preocuparea Bancii este de a administra in mod eficace problemele identificate urmare reclamatiilor clientilor, de a imbunatati produsele si serviciile pe care le ofera si de a rezolva orice disputa in afara instantei.

 • Aderarea la prevederile privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului (AML/CFT)

Banca ia toate masurile necesare si lucreaza impreuna cu alte organizatii si autoritati ale statului pentru a combate spalarea de bani si terorismul sau finantarea unor asemenea activitati.


IV.
INCREDERE IN PERSONALUL BANCII

Una dintre prioritatile cheie ale Bancii este sa dezvolte si sa retina personalul de calitate inalta.

 • Banca urmareste constant sa asigure un tratament egal pentru tot personalul sau. In acest sens, Banca:

- Implementeaza sisteme de evaluare a performantei personalului, de promovare si remunerare pe baza de merit;
- Ofera conditii de lucru placute si sigure, respectand echilibrul dintre munca si viata personala si asigura angajatilor oportunitati egale;
- Crede in imbunatatirea continua a abilitatilor personalului sau si sustine programe de instruire si educationale pentru dezvoltarea profesionala a acestuia.
Protectia demnitatii umane este fundamentala si ca rezultat, Banca in mod constant cauta sa dezvolte un mediu de lucru armonios.

 • Banca urmareste sa mentina un nivel inalt al conduitei profesionale a personalului sau

Atat pentru femei cat si pentru barbati, aspectul decent este obligatoriu, potrivit circumstantelor, pe durata programului de lucru, in Banca sau in afara ei, pe durata intalnirilor de afaceri cu clientii, in timpul calatoriilor de afaceri sau cand reprezinta Banca la un eveniment oficial.

 • Spiritul de echipa si respectul fata de colegi

Cooperarea intre angajatii Bancii se bazeaza pe corectitudine, profesionalism si conduita morala ireprosabila.

 • Banca respinge orice act de coruptie

Banca ia orice masura pentru a preveni si impiedica actiunile legate de coruptie, asigurand:
- Adoptarea de principii si reguli clare pentru prevenirea coruptiei;
- Cresterea gradului de constientizare al personalului Bancii pentru a permite personalului sa recunoasca si sa impiedice sau sa previna actiuni legate de coruptie;
- Incurajarea raportarii suspiciunilor prin crearea de canale de comunicare interna pentru a asigura protectia persoanelor si confidentialitatea;
- Adoptarea prompta de masuri impotriva persoanelor implicate in coruptie, avand in vedere ca Banca are toleranta zero fata de coruptie.

 • Banca ia masuri adecvate pentru prevenirea conflictelor de interese

Banca pune accent si ia masuri adecvate pentru a trata situatiile care pot cauza sau pot conduce la conflict de interese in contextul serviciilor oferite.

 • Dezvolta politici si proceduri pentru detectia si gestionarea acestui tip de situatii;
 • Adopta reguli guvernate de transparenta si bazate pe criterii obiective;
 • Implementeaza mecanisme si sisteme de control pentru prevenirea si gestionarea oricaror pierderi;
 • Dezvaluie clientului intr-o maniera clara natura generala a conflictelor de interese si cauzele acestora, inainte de a-si asuma oferirea de servicii.

 • Banca se angajeaza sa previna exploatarea informatiei din interior

Banca protejeaza toate informatiile interne sau privilegiate in contextul responsibilitatilor sale.

 • Reguli de comunicare

Tot personalul Bancii contribuie la o comunicare de afaceri buna in interiorul si in afara Bancii. Numai personalul autorizat al Bancii poate contacta reprezentantii mass-media, poate autoriza sau transmite scrisori sau alte asemenea anunturi pentru publicare in mass-media in numele Bancii.

 • Participarea personalului in activitati in afara Bancii

Personalul poate desfasura activitati in afara Bancii, in conditiile in care nu afecteaza activitatea si statutul sau de personal al Bancii.
Personalului Bancii poate contribui financiar si participa in activitatea organizatiilor civile (asociatii umanitare, sportive, religioase, culturale, stiintifice etc.) in afara orelor de program.


V.
TERTE PARTI

 • Banca sustine relatii de afaceri transparente si acceptabile din punct de vedere al reglementarii

Ca parte a culturii/ practicii sale corporative, Banca respecta drepturile si protejeaza si asigura tratamentul egal al tuturor institutiilor care coopereaza cu Banca.
Relatiile de afaceri ale Bancii sunt bazate pe criterii cheie, cum ar fi incredere, integritate, onestitate, impartialitate, produse si servicii de inalta calitate, politici de preturi, consecventa si prudenta in managementul unei afaceri.

 • Relatia dintre Banca si autoritati

Relatia Bancii cu autoritatile are la baza cooperarea cu acestea, astfel incat sa se asigure dezvoltarea unui sistem financiar credibil, solid, bazat pe profesionalism si eficienta, respectand prevederile legale si reglementarile interne emise in acest scop.

 • Relatia dintre Banca si alte institutii de credit

Institutiile de credit si angajatii acestora trebuie sa isi exercite activitatea cu buna credinta, potrivit uzantelor oneste, cu respectarea intereselor tuturor institutiilor de credit si a cerintelor privind concurenta loiala, publicitatea responsabila si echitabila, legalitatea si respectarea intelegerilor, solidaritatea profesionala si respectul reciproc.


VI.
GUVERNANTA CORPORATIVA

 • Banca a adoptat un mediu de Guvernanta Corporativa eficace

Banca a introdus un cadru de Guvernanta Corporativa (informatii referitoare la acesta pot fi accesate pe site-ul Bancii (www.banca-romaneasca.ro), care defineste principiile cheie care sunt aplicate pentru a asigura un cadru de administrare si supraveghere adecvat, corespunzator structurii, activitatii si riscurilor aferente Bancii.

Banca se conformeaza cu si implementeaza prevederile legislative si de reglementare actuale, la nivel national si international.

 • Banca a implementat un Sistem de Control Intern (SCI) eficace

Sistemul de Control Intern al Bancii cuprinde un grup de mecanisme de control si proceduri adecvate, suficiente si eficace care servesc pentru a asigura aderarea la procedurile interne si obligatiile ce deriva din cadrul legislativ si de reglementare aplicabil precum si pentru implementarea consecventa a politicii de afaceri.


VII.
CONTRIBUTIA IN SOCIETATE - RESPECT PENTRU MEDIUL INCONJURATOR

Banca se aliniaza cadrului de Responsabilitate Sociala Corporativa care stabileste urmatoarele valori:

Respect pentru drepturile omului: Conformarea deplina cu deciziile care interzic tranzactiile cu tari, afaceri sau persoane care ajuta si incurajeaza violenta si terorismul.

Respect pentru mediul inconjurator: Adoptarea si implementarea politicilor in legatura cu mediul constituie o parte integranta a comportamentului corporativ responsabil.

Contributia in societate: Sustinerea eforturilor pentru rezolvarea problemelor sociale.

Contributia la arta, cultura si educatie: Banca face eforturi în vederea îmbunătăţirii şi promovării valorilor culturale şi acţiunilor din domenii precum arta, cultura şi educaţia.

Independenta: Actiunea Sociala Corporativa a Bancii este independenta de interesele individuale ale clientului, actionarului sau al tertei-parti, subventii sau orice alt fel de suport direct/ indirect pentru organizatii politice sau partide, in timp ce orice finantare aferenta trebuie sa fie aliniata la cadrul legislativ si de reglementare aplicabil.

Banca este foarte sensibila cu privire la responsabilitatea sociala corporativa, ofera asistenta pentru problemele sociale supuse atentiei sale, precum si pentru initiativele umanitare si pentru munca unor institutii si organizatii de asistenta sociala.


VIII.
IMPLEMENTAREA

 • Personalul Bancii / Partenerii implementeaza fiecare principiu al Codului

Fiecare membru al personalului Bancii / Partenerii cunosc si respecta in mod corespunzator Cod de etica. Intregul personal, indiferent de grad si/ sau pozitie sau forma de serviciu prestat / Partenerii, isi asuma responsabilitatea sa previna actiuni care pot sa nu fie in conformitate cu angajamentele Bancii in contextul Codului.