Controlul intern este un proces continuu, care oferă asigurări rezonabile privind îndeplinirea, cel puţin, a următoarelor obiective:

 • obiective de performanţă - eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
 • obiective de informare - credibilitatea, integritatea şi furnizarea la timp a informaţiilor financiare şi a informaţiilor necesare conducerii;
 • obiective de conformitate - conformitatea cu legile şi reglementările în vigoare, precum şi cu politicile şi procedurile interne.

În vederea asigurării eficacităţii procesului de control intern, au fost implementate în bancă următoarele 3 funcţii:

 • Funcţia de administrare a riscurilor care identifică, măsoară, evaluează, controlează şi raportează riscurile semnificative (şi, în cadrul acesteia, funcţia de control al riscului care trebuie să asigure conformitatea cu politicile de risc).

  Administrarea Riscurilor - prin Unitatea de Management Risc subordonată administrativ Directorului General şi funcţional Consiliului de Administraţie prin Comitetul de Administrare Risc. În cadrul Unităţii de Management Risc este inclusă şi Divizia Control Risc, care asigură conformitatea cu politicile de risc. Funcţia de control risc raportează, prin coordonatorul Unităţii de Management Risc, structurii de conducere a băncii, precum şi oricăror persoane relevante (cu funcţii de conducere de nivel mediu competente să ia decizii) cu privire la aspectele identificate în timpul îndeplinirii responsabilităţilor.
 • Funcţia de conformitate care trebuie să identifice şi să evalueze riscul de conformitate.

  Obiectivul DC este de a administra riscul de conformitate si de a asigura respectarea Politicii de Conformitate la nivelul Bancii. Divizia Conformitate este subordonata Directorului Coordonator al Functiilor de Control Intern (DCFCI). Prin Directorul Coordonator al Functiilor de Control Intern, Divizia Conformitate are o linie de raportare directa catre Comitetul de Audit si Administrare a Riscului si Consiliul de Administratie. Directorul General este si Ofiterul AML/CFT al bancii.Directorul Diviziei Conformitate este coordonatorul functiei de conformitate la nivelul Bancii si raporteaza functional si administrativ Directorului Coordonator al Functiilor de Control Intern
 • Funcţia de audit intern care trebuie să evalueze adecvarea şi eficienţa controalelor interne şi să ofere structurii de conducere o asigurare pertinentă rezonabilă.

  Auditul Intern prin Divizia Audit Intern subordonat administrativ Directorului Coordonator al Functiilor de Control Intern şi funcţional Consiliului de Administraţie prin intermediul Comitetului de Audit si Administrare a Riscurilor. În plus, Divizia Audit Intern are o linie directă de raportare către Divizia Audit Intern a Grupului, beneficiind astfel de gradul necesar de independenţă, ceea ce permite îndeplinirea obiectivelor sale.

De asemenea, sistemul de control intern include sistemele de organizare contabilă, de tratament al informaţiilor, de evaluare a riscurilor şi măsurare a riscurilor.

În scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor menţionate mai sus, Banca organizează un sistem de control intern, aplicabil la nivelul fiecărei structuri şi subsidiare, conform structurii, activităţii şi luând în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea diferitelor riscuri la care este expusa banca.