Natura (a) şi prelungirea (b) tranzacţiilor cu persoane aflate în relaţii speciale cu Banca Româneasca:

a) Includ:

  • expunerea faţă de banca-mamă precum: depozite plasate, soldurile conturilor nostro, instrumente financiare derivate precum tranzacţii forward pe cursul de schimb şi contracte swap pe rata dobanzii;
  • credite acordate entităţilor în care BROM deţine participaţii (şi care fac parte din grupul propriu al băncii);
  • valoarea participaţiilor deţinute de BROM în alte filiale ale băncii;
  • credite acordate persoanelor care deţin funcţii cheie de execuţie în bancă;
  • participaţiile băncii în entităţi colective implicate în procesarea plăţilor interbancare, în raportarea expunerilor şi serviciului datoriei înregistrat de clienţi, la nivelul sistemului bancar;

b) Expunerea faţă de grupul de persoane aflate în relaţii speciale cu banca este în conformitate cu limitele stabilite de BNR, având un nivel de 8.03% din fondurile proprii ale băncii la septembrie 2020" (vs 25% limita de reglementare).

.