De-a lungul istoriei sale, Banca Românească s-a implicat în viaţa socială şi culturală a societăţii românesti.

Astfel, Banca Româneascã se implică în susţinerea unor proiecte de responsabilitate socială cu impact asupra comunităţii locale.

Scopul acţiunii de responsabilitate socială corporatistă

Banca are standarde înalte de responsabilitate corporatistă prin păstrarea şi promovarea valorilor umane universale, precum şi a sistemelor de valori sociale, intelectuale şi culturale ale comunităţilor. Banca este preocupată ca acţiunile sale de CRS să se alinieze la interesele pe termen lung ale acţionarilor.

Valorile

 • Respect pentru drepturile umane
  Banca respectă în totalitate deciziile care interzic cooperarea cu ţările, afacerile sau persoanele care susţin violenţa şi terorismul.
 • Respect pentru mediu
  Banca consideră că adoptarea şi implementarea politicilor specifice de mediu constituie o parte integrantă a unui comportament corporatist adecvat.
 • Contribuţia socială
  Banca încearcă să susţină eforturile pentru rezolvarea problemelor sociale.
 • Contribuţia în domenii precum arta, cultura şi educaţia
  Banca face eforturi în vederea îmbunătăţirii şi promovării valorilor culturale şi acţiunilor din domenii precum arta, cultura şi educaţia.
 • Independenţa
  Toate acţiunile de responsabilitate socială corporatistă ale Băncii se realizează independent de interesul oricărui client, acţionar sau altă persoană aflată în relaţii speciale. Banca nu contribuie sau finanţează direct sau indirect partidele politice.

Domeniile de acţiune ale Responsabilităţii Sociale Corporatiste

Acţiunile de responsabilitate socială corporatistă în care Banca Româneascã doreşte să se implice la nivel local sunt următoarele:

Comunitatea

Banca încearcă să-şi extindă susţinerea către programele de solidaritate socială, către organizaţiile respectate la nivel global, care încearcă să rezolve problemele sociale şi să susţină grupurile sociale şi persoanele vulnerabile.
Contribuţia acestora se poate traduce în sponsorizări pentru premii, burse, cercetare, publicarea a diferite lucrări, cărţi şi ediţii speciale, susţinerea lucrărilor ştiinţifice, în special conferinţe, care acoperă toate tipurile de ştiinţe. Susţinerea şi asistenţa acestora se poate extinde la diferite organizaţii care promovează protecţia mediului şi dezvoltarea sustenabilă, care reflectă angajamentul de a contribui la un viitor sănătos pentru toţi. De asemenea, se pot susţine nevoile de cunoaştere şi cercetare, oferindu-se cărţi bibliotecilor din diferite universităţi, institute tehnologice şi alte organizaţii sociale şi echipamente IT deţinute de către Bancă fundaţiilor educaţionale şi sociale.
În acelaţi timp, se pot susţine diferite evenimente sportive naţionale şi internaţionale şi federaţii sportive, precum şi atleţi individuali în pregătirea şi participarea la campionate internaţionale şi la Jocurile Olimpice.

Cultura

Banca susţine muzica şi artele vizuale prin acordarea de contribuţii pentru diferite activităţi şi evenimente culturale şi prin sponsorizări pentru încurajarea şi promovarea conştientizării şi continuităţii culturale, conservarea şi restaurarea monumentelor şi publicaţiile de interes cultural şi istoric.

Mediul

Banca se implică în proiecte pentru protecţia mediului şi dezvoltare sustenabilă, pentru a contribui la conştientizarea problemelor de mediu de către personal, acţionari şi clienţi. De asemenea, asigură conformitatea cu legislaţia de mediu relevantă şi integrează standardele de protecţie a mediului în activitatea sa, stabilind obiective pe baza unor criterii corespunzătoare şi evaluând impactul direct şi indirect al activităţilor băncii asupra mediului.
Banca se concentrează pe conservarea resurselor naturale, pe administrarea eficientă a hârtiei, pe adoptarea standardelor de mediu în procesul de achiziţii şi pe implementarea unei politici pentru analiza şi evaluarea riscurilor de mediu în procesul finanţării.