Material de informare privind aplicarea cerințelor
Regulamentului (UE) nr. 847/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015,
privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri
și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006


Regulamentul nr.847/2015 a intrat în vigoare în data de 26 iunie 2017 și stabilește informațiile cu privire la plătitori și la beneficiarii plăților, care trebuie să însoțească transferurile de fonduri, în orice monedă și de orice valoare în scopul prevenirii, depistării și investigării activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în cazul în care cel puțin unul dintre prestatorii de servicii de plată implicați în transferul de fonduri este stabilit în Uniune, astfel:

1. pentru încasările valutare în favoarea clientilor Băncii Românești SA, informațiile obligatorii cu privire la plătitor sunt următoarele:

  • în cazul fondurilor provenite din țări UE (inclusiv țările CEE: Elveția, Lichtenstein, Norvegia, Islanda): numărul de cont de plăți al plătitorului și numele plătitorului (Art. 5);
  • în cazul fondurilor provenite din țări non-UE: numărul de cont de plăți, numele și adresa plătitorului. În lipsa adresei plătitorului, aceasta poate fi înlocuită cu numărul documentului personal oficial, numărul de identificare al clientului sau data și locul nașterii (Art.6);


2. pentru plățile valutare instructate de către clienții Băncii Românești SA, informațiile care trebuie să însoțească transferul de fonduri sunt următoarele:

  • cu privire la plătitor: nume, număr cont, adresă, numărul documentului personal oficial, numărul de identificare al clientului sau data și locul nasterii, pentru plățile în afara Uniunii (inclusiv CEE) sau nume și număr cont, pentru plățile în interiorul Uniunii (inclusiv CEE);
  • cu privire la beneficiar: numele beneficiarului și numărul de cont de plăți al beneficiarului.

Lipsa parțială sau totală a informațiilor cu privire la plătitor va duce la investigații suplimentare
în vederea identificării complete a ordonatorului transferului conform noilor cerințe legale, sau la
retururi (în cazul transferurilor SEPA) și neprocesarea încasării valutare în contul clientului Băncii Românești SA.

Regulamentul stipulează că statele membre pot lua decizia ca prevederile să fie aplicabile doar în cazul transferurilor peste o anumită sumă (de ex. 1.000 euro), dar România nu a emis o decizie în acest sens, astfel încât informațiile despre ordonator și/sau beneficiar trebuie să însoțească transferul de fonduri, indiferent de valoarea acestuia.