Banca Românească beneficiază de 340,29 milioane lei din plafonul total al garanțiilor alocate de către Ministerul Finanțelor pentru"Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA".

Solicitările antreprenorilor privind informații specifice din partea Băncii Românești sau aplicații pentru program sunt așteptate la adresa de email IMMInvest@brom.ro.

Încă din data de 9 aprilie 2020, Banca Românească a anunțat începerea demersurilor pentru a semna în cel mai scurt timp Convenția de Garantare și Plată a Granturilor cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) care îi va permite să participe la Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, derulat de Statul Roman pentru atenuarea efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19. Principalele caracteristici ale Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA și Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19:

1. Plafon total al garanțiilor ce pot fi acordate pentru anul 2020: 15.000.000.000 lei;

2. Bugetul Schemei de ajutor de stat - măsura grant este de 781 milioane lei.

3. Procentul de garantare a creditelor: maxim 80% din valoarea acestora (putând urca până la 90% în cazul finanțărilor pentru capital de lucru contractate de Microîntreprinderi și Întreprinderi Mici);

4. Valoarea maximă a creditelor:

  • capital de lucru: 5.000.000 lei în cazul Întreprinderilor Mijlocii, 1.000.000 lei pentru Întreprinderile Mici și 500.000 lei în cazul Microîntreprinderilor;
  • investiții: 10.000.000 lei.

Pe lângă aceste valori maximale se aplică unele limitări adiționale.

5. Cost maxim perceput de instituțiile de credit pentru finanțările acordate: ROBOR 3M + 2% p.a. în cazul creditelor de investiții, respectiv ROBOR 3M + 2,5% p.a. pentru capitalul de lucru;

6. Perioada maximă de creditare: 36 luni capital de lucru, respectiv 72 luni investiții.

7. Prin implementarea Schemei de ajutor de stat, Guvernul estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 40.000 de beneficiari.