Daca sunteti titularul unui contract de credit in franci elvetieni (CHF), prevazut cu o rata de dobanda variabila revizuibila trimestrial in functie de indicele de referinta LIBOR la 3 luni, dorim sa va supunem atentiei modificarile legislative recent intrate in vigoare, care vizeaza creditul pe care il detineti la Banca Romaneasca S.A.

Ca atare, va informam ca, in contextul Regulamentului UE 2016/1011 al Parlamentului European si al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizati ca indici de referinta in cadrul instrumentelor financiare si al contractelor financiare sau pentru a masura performantele fondurilor de investitii si de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE si a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 si in urma anuntului Autoritatii pentru Conduita Financiara din Regatul Unit privind incetarea de la 1 ianuarie 2022 a calcularii si publicarii anumitor indici de referinta LIBOR, in data de 14 octombrie 2021 a fost adoptat la nivelul Comisiei Europene Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/1847 privind desemnarea unei inlocuiri statutare pentru anumite maturitati ale LIBOR CHF, in cazul contractelor si instrumentelor financiare existente, direct aplicabil in toate statele membre.

In acest sens, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, indicii de referinta de tip LIBOR CHF vor fi inlocuiti de drept, automat, prin efectul legii, in toate contractele de credit aflate in derulare, fara a fi necesara renegocierea acestora, cu rate combinate SARON si ajustarile de marja corespunzatoare fiecarei maturitati, dupa cum urmeaza:

Indice existent Rata de inlocuire Valoarea ajustarii de marja (%) Rata rezultata (%)
LIBOR la 3 luni SAR3MC 0,0031 SAR3MC + 0,0031

SAR3MC reprezinta rata combinata SARON (Swiss Average Rate Overnight - rata medie a dobanzii overnight in Elvetia pentru francul elvetian) cu scadenta la 3 luni. Acest indice este administrat de SIX Swis Exchange Financial Information AG (SIX) si publicat pe pagina de internet: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html, urmand a fi afisat si permanent actualizat pe pagina de internet a Bancii, in sectiunea Indici bancari, precum si in toate unitatile teritoriale.

In ceea ce priveste ajustarea de marja, aceasta a fost stabilita prin Regulament sub forma unui procent fix in valoare de 0,0031, in considerea faptului ca exista o diferenta intre valoarea indicelui LIBOR CHF si cea aferenta ratei combinate SARON, pentru a asigura echivalenta si in scopul reducerii la minimum a impactului economic al inlocuirii.

Rata de inlocuire astfel rezultata se va aplica cu ocazia primei actualizari a ratei de dobanda variabila, potrivit termenului prevazut in contractul de credit incheiat cu dumneavoastra, la care se va adauga marja Bancii, asa cum a fost definita contractual. Modificarea nivelului ratei de dobanda, precum si noua obligatie lunara de plata va vor fi comunicate prin intermediul urmatoarei notificari privind revizuirea trimestriala a dobanzii.

Pentru orice informatii suplimentare ne puteti contacta la adresa de e-mail opinii@brom.ro sau prin intermediul sucursalei de la care ati contractat creditul.

Totodata, puteti consulta Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/1847 privind desemnarea unei inlocuiri statutare pentru anumite maturitati ale LIBOR CHF, accesand urmatorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1847&qid=1640693755196 .