Pentru că suntem preocupaţi în permanenţă să vă oferim produse şi servicii potrivite nevoilor dumneavoastra financiare, astfel încât să vă bucuraţi de o experienţă plăcută alături de noi, dorim să vă informăm că Banca Românească a actualizat prevederile Condiţiilor Generale de Afaceri şi ale Condiţiilor Generale de Utilizare a cardurilor de Debit şi Credit, precum şi conținutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Modificările efectuate au avut in vedere transpunerea unor prevederi legale, dar si clarificarea si simplificarea anumitor clauze contractuale.

Principalele modificări le regasiţi aici.

Întregul conţinut revizuit al Condiţiilor Generale de Afaceri pentru Persoane Fizice - versiunea Martie 2021, precum şi al Condiţiilor Generale de Utilizare a cardurilor de Debit şi a cardurilor de Credit (versiunea nr. 4 ), poate fi consultat în permanenţă pe site-ul Băncii , www.banca-romaneasca.ro, în secțiunile aferente: Condiții Generale de Afaceri, Carduri Debit şi Credit şi Protectia datelor (persoane fizice, minor), respectiv în orice unitate teritorială a Băncii şi oricând, la cerere, prin transmiterea în mod gratuit pe suport hârtie sau electronic.

In măsura în care nu sunteţi de acord cu modificările propuse, aveţi dreptul să denunţaţi în mod unilateral Condiţiile Generale de Afaceri şi/sau Condiţiile Generale de Utilizare a cardurilor, în mod gratuit şi fără a fi necesară invocarea unui motiv, în orice sucursală Banca Românească sau utilizand adresa de e-mail contact@brom.ro , până la data intrării în vigoare a modificărilor, respectiv data de 01.06.2021.

Dacă aveţi întrebări, ne puteţi contacta 24 de ore din 24, prin apelarea numărului de telefon + 40 21.304.81.00, la adresa de e-mail office@brom.ro sau vă puteţi prezenta în orice sucursală Banca Românească.