Banca Românească face toate demersurile pentru a semna în cel mai scurt timp Convenția de Garantare și Plată a Granturilor cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) care îi va permite să participe la Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, derulat de Statul Roman pentru atenuarea efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19.

Prin implicarea în acest program guvernamental, Banca Românească va putea oferi clienților posibilitatea de a accesa finanțări pentru proiecte de investiții și capital de lucru cu perioada de creditare extinsă, zero comisioane aferente creditării, zero dobânda (în urmă încasării ajutorului de stat) pe o perioada determinată de timp și cu posibilitatea prelungirii, precum și de o structura flexibilă de garantare în completarea garanției de stat.


Solicitările antreprenorilor privind informații specifice din partea Băncii Românești sunt așteptate la adresa de email IMMInvest@brom.ro.


Prin "Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA" și Schemă de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, sprijinul oferit de Statul Român îmbracă următoarele două forme:

A. Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, prin garantarea creditelor contractate de acestea de la instituțiile de credit, destinate atât proiectelor de investiții cât și procurării capitalului de lucru;

B. Subvenționarea cheltuielilor aferente finanțărilor contractate în cadrul Programului: ajutor de stat sub formă de grant pentru acoperirea dobânzilor, comisionului de risc M.F.P. și a comisionului de administrare garanție F.N.G.C.I.M.M..


Principalele caracteristici ale Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA și Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19:

1. Plafon total al garanțiilor ce pot fi acordate pentru anul 2020: 15.000.000.000 lei;

2. Bugetul Schemei de ajutor de stat - măsura grant este de 781 milioane lei.

3. Procentul de garantare a creditelor: maxim 80% din valoarea acestora (putând urca până la 90% în cazul finanțărilor pentru capital de lucru contractate de Microîntreprinderi și Întreprinderi Mici);

4. Valoarea maximă a creditelor:
- capital de lucru: 5.000.000 lei în cazul Întreprinderilor Mijlocii, 1.000.000 lei pentru Întreprinderile Mici și 500.000 lei în cazul Microîntreprinderilor;
- investiții: 10.000.000 lei.

Pe lângă aceste valori maximale se aplică unele limitări adiționale.

5. Cost maxim perceput de instituțiile de credit pentru finanțările acordate: ROBOR 3M + 2% p.a. în cazul creditelor de investiții, respectiv ROBOR 3M + 2,5% p.a. pentru capitalul de lucru;

6. Perioada maximă de creditare: 36 luni capital de lucru, respectiv 72 luni investiții.

7. Prin implementarea Schemei de ajutor de stat, Guvernul estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 40.000 de beneficiari.


Legislația aplicabilă:

  • OUG Nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, modificata prin:
  • OUG Nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,
  • OUG Nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;
  • Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST România.

Solicitările antreprenorilor privind informații specifice din partea Băncii Românești sunt așteptate la adresa de email IMMinvest@brom.ro