Vă reamintim că Banca Românească nu solicită, în nicio situaţie, din proprie iniţiativă, informaţii confidenţiale (nume utilizator şi parolă pentru accesul la serviciul de Internet Banking e-bancamea, numărul cardului, data expirării şi codul PIN al acestuia etc.), în mod direct, telefonic sau prin e-mail.

Dacă primiți solicitări de a furniza informaţii personale de tipul celor menționate mai sus sunteți rugați să nu le dați curs şi să contactați imediat Banca, după caz, la numărul de telefon 021.305.95.85 sau e-mail ib@brom.ro (asistență Internet Banking) sau 021.304.81.00 (Call Center Carduri).

În cazul în care pe durata utilizării serviciului de Internet Banking e-bancamea observați un comportament neobișnuit al aplicației, ca de exemplu apariția unui mesaj care anunță că aplicația este indisponibilă şi care vă cere reautentificarea sau introducerea unui nou cod token, vă rugăm să nu dați curs cererii, să închideți browserul şi să contactați Banca.