Banca Românească participă la programul de granturi nerambursabile pentru creșterea competitivității IMM-urilor și susține implementarea celor trei măsuri ale schemei de ajutor de stat din cadrul Programului Operațional Competitivitate în valoare de un miliard de euro pentru IMM.


ACTUALIZARE din data de 03.12.2020
: Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 3 "Granturi pentru investiții" este activ pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro începând de JOI, 3 DECEMBRIE 2020. Formularul de înscriere va rămâne activ până VINERI, 29 IANUARIE 2021, ora 20.00.

ACTUALIZARE din data de 20.10.2020: Pentru cea de-a doua măsură "Granturi pentru capital de lucru", înscrierea va fi activă pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE JOI, 22 OCTOMBRIE 2020, ora 10.00. Formularul de înscriere va rămâne activ până MIERCURI, 28 OCTOMBRIE 2020, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

ACTUALIZARE din data de 12.10.2020: Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 1 "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" va fi activ pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE LUNI, 12 OCTOMBRIE 2020, ora 10.00. Formularul de înscriere va rămâne activ până MIERCURI, 21 OCTOMBRIE 2020, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.


Obiective schemă de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat are ca obiective specifice:

  • menținerea în piață a IMM-urilor din România
  • menținerea/creșterea numărului de angajați, diversificarea activităților IMM-urilor
  • sprijinirea activităților economice din domeniile de activitate care contribuie la reducerea soldului negativ al balanței comerciale

Beneficiari

În cadrul măsurilor de sprijin instituite prin Ordonanța de Urgență 130/ 31.07. 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pot beneficia de acest ajutor de stat:

  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, cabinete medicale individuale
  • întreprinderi mici și mijlocii
  • organizații nonguvernamentale

Fonduri

Fondurile alocate în cadrul acestui program sunt:

  • Microgrant în sumă fixă pentru capital de lucru, 2.000 euro/beneficiar. Sunt granturi pentru capital de lucru, acordate sub formă de sumă forfetară
  • Granturi pentru capital de lucru, 2.000 de euro - 150.000 de euro. Valoarea grantului este de 2000 de euro - pentru IMM-uri cu cifra de afaceri între 5.000 și 13.500 de euro la finalul anului 2019, respectiv 15% din cifra de afaceri, maximum 150.000 de euro, pentru IMM-uri cu cifra de afaceri de peste 13.500 de euro la finalul anului 2019
  • Granturi pentru investiții dedicate IMM-uri care implementează investiții necesare pentru: extinderea capacităților de producție existente, pentru extinderea capacităților de prestări de servicii, realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, realizarea unor unități noi de prestare de servicii sau reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii. Antreprenorii au nevoie de o contribuție proprie de minimum 15% din valoarea proiectului (cu excepția Regiunii București-Ilfov unde valoarea cofinanțării este minimum 30% din valoarea proiectului)

Informații privind OUG 130/2020, criterii de eligibilitate, coduri CAEN acceptate în funcție de măsura aleasă sunt disponibile AICI (PORTAL LEGISLATIV).


Pentru detalii referitoare la acest program, așteptăm mesaje pe adresa GranturiGuvernamentale@brom.ro.