Deposits Guarantee

You can find here information about the deposits guarantee scheme.

 

Informaţii privind garantarea depozitelor

Descarcă aici Formularul pentru informaţiile oferite deponenţilor si Lista depozitelor excluse de la garantare

I. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)

În România, depozitele la băncile româneşti sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), schema statutară de garantare a depozitelor oficial recunoscută în România. Garantarea depozitelor bancare este reglementată de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Banca Romaneasca SA este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România.

II. Plafonul general de acoperire

In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensatie are un plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per institutie de credit. Acest lucru inseamna ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit sunt agregate pentru determinarea incadrarii in plafonul de acoperire. De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR şi un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

În anumite cazuri, astfel cum sunt ele prezentate mai jos, depozitele sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 de EUR, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituţia de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituţie de credit:

a) depozitele care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;

b) depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;

c) depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

Pentru a beneficia de protecţia suplimentară pe care legea o conferă acestor tipuri de depozite este necesar să prezentaţi Băncii documente justificative.

Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro/

III. Plata compensaţiilor

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, cu sediul în Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et. 2, Sector 3, Municipiul București, cod: 030774, având nr. de telefon: 021.326.60.20, adresa de e-mail comunicare@fgdb.ro şi adresa site-ului web http://www.fgdb.ro/.

Prin compensaţie, conform legii, se înţelege suma pe care Fondul o plăteşte fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. Nivelul compensaţiei se determină prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile deţinute de deponentul garantat la respectiva instituţie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creanţelor exigibile la aceeasi dată ale instituţiei de credit asupra respectivului deponent.

Compensaţia = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită- rate, comisioane, alte datorii către bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor.

FGDB vă va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat.

Dreptul deponenţilor de a primi compensaţiile cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care FGDB a pus compensaţiile la dispoziţia deponenţilor.

Excepţie de la plata compensaţiilor fac depozitele care se încadrează în categoriile negarantate, aşa cum sunt prezentate în lista depozitelor negarantate, conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro/