Garantarea depozitelor

Aici găsesti informatii despre schema de garantare a depozitelor.

 

Vă informam că, în conformitate cu Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, precum si cu Noul regulament al Fondul de garantare a depozitelor bancare Nr. 1 din 7 ianuarie 2016, instituţiile de credit au obligaţia de a informa clienţii cu privire la schema de garantare prin "Formularul pentru informaţiile oferite deponenţilor"- Anexa 1 pe care o puteţi consulta aici.

De asemenea, prin Legea 311/2015 s-a modificat si Lista depozitelor excluse de la garantare - Anexa 1 pe care o puteţi consulta aici.