Act adiţional

Acord intervenit între părţile care au încheiat un contract, prin care acestea convin asupra modificării, completării sau încetării ulterioare a acestuia;

Agentul Escrow

Sucursala băncii la care se depozitează şi blochează sumele virate de către cumpărător, sume ce se vor debloca vânzătorului, numai cu condiţia îndeplinirii prevederilor contractului de depozit escrow;