Aplicaţia de Internet Banking este un instrument bancar securizat cu acces de la distanţă, care vǎ permite efectuarea de operaţiuni bancare, accesarea situaţiei conturilor dumneavoastră şi vizualizarea diverselor informaţii privind serviciile băncii.

Cu aplicaţia e-bancamea aveţi vizibilitate asupra conturilor curente şi a conturilor de card de debit deschise la Banca Românească, puteti să vizualizaţi detalii despre produsele de depozit şi credit contractate şi să vedeti inclusiv tranzacţiile efectuate în cursul zilei curente. De asemenea, în aplicație puteți vizualiza extrasul cardului de credit.

La nivel operaţional puteţi efectua plăţi în lei şi în valută intrabancar şi interbancar, inclusiv plǎţi programate în lei şi plăţi către Trezoreria Statului. Puteţi constitui depozite la termen şi puteţi efectua schimburi valutare la cursurile standard ale băncii. Puteţi să alimentaţi conturile de card şi puteţi efectua plata utilităților.

Accesul la acest serviciu este posibil oricând, 24 de ore pe zi, din orice locaţie ce dispune de o conexiune la Internet şi o versiune de navigator web (browser web) compatibilă.

Aplicația e-bancamea este disponibilă în varianta pentru calculator (desktop), dar şi intr-o variantă optimizată pentru vizualizare pe dispozitive mobile (smartphone, tableta, etc.).

Acţiuni posibile / operațiuni disponibile:

 • Vizualizare disponibil şi sume nedecontate plǎtite cu cardul de debit, informaţii referitoare la tranzacţii, extrase de cont, extrasul lunar aferent cardului tău de credit;
 • Cursuri valutare şi dobânzi practicate de bancǎ;
 • Export de date în fişier (extras de cont, ordine de platǎ);
 • Import de date din fişier (plǎţi multiple, ordine de platǎ salarii sau alte drepturi bǎneşti);
 • Prin meniul "plăţi" / modulul "ordine de plată în lei" aveţi posibilitatea de a efectua plăţi în lei intrabancare sau interbancare (către alte bănci din România), inclusiv către contul dumneavoastră de card de credit de la Banca Românească. În plus, acest modul permite o gestionare facilă a beneficiarilor dumneavoastră, crearea de machete pentru plățile mai frecvente, precum şi crearea de ordine de plată din fişiere de tip text pentru uşurinţa introducerii de plăţi multiple.
 • Prin meniul "plăţi" / modulul "ordine de plată în valută" aveţi posibilitatea de a efectua plăţi în valută, intrabancare și interbancare, de tip:

  • SEPA - sunt plăţile efectuate din conturile dumneavoastră în EUR, în favoarea unui beneficiar cu conturi în EUR deschise la bănci din spaţiul SEPA, respectiv care sunt membre la sistemul de decontare SEPA (Single European Payment Area).
  • Plăţi în valută - sunt plăţile în EUR care nu sunt plăţi SEPA, precum și plăţile în alte valute, respectiv CHF, GBP, HUF CZK, DKK, NOK, PLN, SEK, USD, JPY, AUD sau CAD.
 • În cadrul meniului "plăţi" / modulul "transferuri", opţiunea "creare transfer", vă este permis să transferaţi sume în lei şi valută între conturile proprii în aceeaşi valută deschise la Banca Românească.
 • Operaţiunea de "schimb valutar", este disponibilă tot în modulul "transferuri", opţiunea "creare transfer" și presupune selectarea de conturi proprii în valute diferite; această operațiune vă permite cumpărarea sau vânzarea de valute la cursul standard cotat de Banca Românească, precum şi efectuarea de transferuri "cross currency", între valute diferite.
 • Prin modulul "ordine de plată programate", disponibil în cadrul meniului "plăţi" puteţi instructa banca să efectueze plăţi automat, în mod regulat în sume fixe din contul dumneavoastră către un anumit beneficiar, la datele şi cu frecvenţa indicată de dumneavoastră.
 • Modulul "plăți utilităţi" vă permite plata simplă şi rapidă a facturilor de apă, gaze, energie electrică, telefon, etc. prin selectarea furnizorului de utilităţi şi a contului acestuia dintr-o listă predefinită. Astfel câştigaţi timp, iar ordinul de plată rezultat este cu siguranţă decontat la furnizor.
 • Prin meniul "Depozite" aveţi posibilitatea de a crea depozite la termen. În plus, acest meniu va permite lichidarea unui depozit în ziua scadenţei prin opţiunea "anulare depozite la termen". Puteţi să vizualizaţi depozitele la termen constituite la ghiseele băncii sau prin aplicaţia e-bancamea, fiind astfel informaţi în legătură cu scadenţele acestora şi dobânzile oferite de bancă.
 • Modulul "plǎţi salarii sau alte drepturi bǎneşti", disponibil in meniul "plăţi" permite clientului persoana juridicǎ, ce are cont deschis la Banca Românească şi convenţie de platǎ salarii încheiatǎ cu banca, sǎ facǎ plata salariilor sau a altor drepturi bǎneşti on-line, într-un mod simplu, prin import de date din fişier.


Notă
Varianta optimizată pentru dispozitive mobile a aplicaţiei e-bancamea nu are disponibile în prezent modulele: ordine de platǎ în valutǎ, depozite la termen, plata salariilor şi a drepturilor bǎneşti, consultare extrase de card de credit.


Accesul la aplicaţia e-bancamea respectǎ cerinţele impuse de Regulamentul 2018 / 389 privind aplicarea autentificǎrii stricte a clienţilor (SCA), prin utilizarea a douǎ categorii de elementele de autentificare:

 • din categoria cunoștințe: nume utilizator unic generat de bancǎ și o parolǎ staticǎ stabilitǎ de dumneavoastrǎ după prima conectare cu parola furnizatǎ de bancǎ;
 • din categoria posesie: cod unic generat de dispozitivul digipass sau cod unic trimis prin SMS pe numǎrul de telefon mobil pe care l-aţi comunicat bǎncii în acest scop.

Autentificarea strictă (SCA) este efectuată atunci când accesaţi aplicaţia, când consultaţi informaţiile dumneavoastră financiare (disponibil cont, extras de cont, detalii credite şi depozite la termen, detalii tranzacţii), când efectuaţi diferite tipuri de plăţi şi când gestionaţi lista de beneficiari către care efectuaţi plaţi în lei sau în valută.

Termenele orare limită pentru efectuarea de către bancă a tranzacţiilor primite prin Internet Banking în aceeaşi zi lucrǎtoare, pot fi consultate în secțiunea "termene de procesare" din e-bancamea, precum şi în documentul "Termeni și condiții" disponibil în aplicaţie.