Creditul pentru achiziție bunuri mobile se adresează atât firmelor cât și celor care practică o profesie liberală din domeniul prestărilor de servicii medicale (inclusiv start-up-uri)

Sumele obținute din credit pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind:

  • Cumpărarea de echipamente medicale noi sau second hand;
  • Cumpărarea de vehicule noi sau second hand, respectiv alte bunuri mobile necesare desfășurării activității (autoturisme, vehicule comerciale/de transport);
  • Refinanțarea altor credite de investiții pentru achiziția de bunuri mobile acordate de alte instituții financiare.

SPECIFICAȚII DE ACORDARE:

  • Maxim 250.000 RON (50.000 EUR) pentru echipamente medicale, în cazul creditelor garantate cu bunuri mobile/ echipamente;
  • Maxim 500.000 RON (100.000 EUR) pentru echipamente medicale, în cazul în care se constituie garanții lichide (depozite colaterale, scrisori de garanție bancară, garanții emise de Statul Român, titluri de stat) și/ sau ipoteci imobiliare;
  • Maxim 250.000 RON (50.000 EUR) pentru autovehicule;
  • Maxim 85% din valoarea investiției cu TVA.

Perioadă acordare: minimul dintre 10 ani și durata normată de viata a echipamentului medical, indiferent de tipul de garanție (maxim 10 ani). Minimul dintre 7 ani și durata normată de viață în funcție de categoria autovehiculului, indiferent de tipul de garanție (maxim 7 ani).

Pentru o ofertă personalizată vă așteptăm mesajul la adresa: finantaredomeniumedical@brom.ro.