Ce reprezintă și care este aria de întrebuințare?

 • Facilitatea de descoperit de cont autorizat reprezintă o limită de credit revolving, atașată unui cont curent, contractată de către o persoană fizică autorizată sau de către o companie, având ca destinație finanțarea activității curente (furnizori, impozite, salarii, taxe etc.).
 • Sumele provenite din credit pot fi utilizate pentru acoperirea:
  - cheltuielilor privind aprovizionarea, producția, desfacerea;
  - cheltuielilor privind executarea de lucrări și/sau prestarea de servicii;
  - cheltuielilor privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
  - cheltuielilor cu salariile și alte cheltuieli asimilate;
  - sumelor necesare plății impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;
  - altor tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente.

 • Este destinat inclusiv refinanțătii altor credite/linii de credit pentru capital de lucru (garantate sau negarantate) acordate de Banca Românească sau alte instituții financiare.

Care sunt specificatiile de acordare?

Moneda RON
Suma maximă Facilitate garantată: 800.000 RON

Facilitate negarantată: 400.000 RON
Perioada de valabilitate a facilității 1 an (12 luni)
Prelungirea facilităților Facilitatea de overdraft poate fi prelungită pe perioade succesive de câte 12 luni sau mai mici în funcție de situația clientului.
Perioada de grație Nu se aplică