Ce comisioane implică?

Comision de administrare:

0,25% pe trimestru (sau fracțiuni de trimestru), minim 20 EUR, echivalent în valuta facilității, pentru scrisorile de garanție bancară emise