1. Statutul şi contractul de societate, cu modificările la zi.
 2. Hotărârea judecatorească de înfiinţare a societăţii.
 3. Certificatul de înregistrare la registrul comerţului.
 4. Certificatul constatator cu vechime mai mică de 30 de zile.
 5. Extrasul din procesul verbal al adunării generale a acţionarilor privind aprobarea nominală a conducerii societăţii şi limitele de competenţă.
 6. Fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună efectuarea de operaţiuni din contul curent şi amprenta ştampilei societăţii, copii dupa actele de identitate (BI/CI) ale persoanelor împuternicite. Descarcă Fisa specimen semnaturi
 7. Cerere deschidere cont curent
 8. Formular inregistrare client
 9. Imputernicire pentru Registrul Comerţului
 10. Check list
 11. Declaratie fond garantare
 12. Declaratie incadrare IMM
 13. Lista depozite negarantate
 14. Cerere inchidere cont

La deschiderea contului curent, clientul va primi Conditiile generale de afaceri si Termenii si conditiile pentru contul curent.