1. Descriere

Sunt granturi pentru capital de lucru de până la 150.000 de euro: vor fi acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și raportate la un procent de 15% din cifra de afaceri aferentă anului 2019.

Dispun de cofinanțare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru (la semnarea contractului de finanțare beneficiarii vor trebui să depună în cont suma de cofinanțare, după care vor primi și grantul în cont, de unde vor face plăți).

Mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

2. Criterii de eligibilitate

IMM-uri care:

 • au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse.
 • dispun de cofinanțare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru (la semnarea contractului de finanțare vor trebui să depună în cont suma de cofinanțare după care vor primi și grantul în cont, de unde vor face plăți).
 • mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

3. Valoare grant

 • 2000 de euro - pentru IMM-uri cu cifra de afaceri între 5.000 și 13.500 de euro la finalul anului 2019.
 • 15% din cifra de afaceri de maximum 150.000 de euro pentru IMM-uri cu cifra de afaceri de peste13.500 de euro la 2019.
 • Dacă beneficiarul face parte din categoria întreprinderilor legate și mai multe dintre firmele legate din grup au depus cereri de finanțare, grantul maxim care poate fi acordat tuturor acestora nu poate depăși 250.000 de euro.

4. Domenii de activitate eligibile

Conform Anexa 2 din secțiunea anexe aferente schemelor de finanțare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699.

5. Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii, stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de ordonanța de urgență.
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate.
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat.
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță studii și alte categorii de servicii indirecte.
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19.
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente.
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

6. Implementare

Clientul/Beneficiarul grantului:

 • Va pregăti informațiile și documentele necesare pentru întocmirea cererii de finanțare (incluzând Declarația privind încadrarea în categoria IMM).
 • Va depune cererea de finanțare online în aplicația dezvoltată de către MEEMA în colaborare cu STS
  Proiectele vor fi evaluate și contractate pe principiul "Primul venit/primul servit". La depunerea cererii de finanțare, va indica Banca Românească prin care dorește să deruleze proiectul (va alege Banca Românească dintre băncile selectate în program).
 • După ce va fi evaluat și selectat pentru finanțare, va semna contractul de finanțare nerambursabilă cu MEEMA, prin intermediul Agenției pentru IMM.
 • După semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă, MEEMA va transfera granturile către băncile selectate de către clienți.
 • Banca Românească, în baza Convenției încheiate cu MEEMA vatransfera granturile în conturile clienților în 7 zile de la primirea fondurilor de la MEEMA
 • După primirea grantului în cont, Beneficiarul va trebui să efectueze cheltuielile în termen de 180 zile, respectând criteriile de eligibilitate privind costurile eligibile și să prezinte un raport de progres privind cheltuielile efectuate.

Pentru detalii, așteptăm mesajele dvs. pe adresa GranturiGuvernamentale@brom.ro.