1. Descriere

Sunt granturi de până la 2.000 de euro pentru capital de lucru, acordate sub formă de sumă forfetară, pentru IMM-uri/PFA-uri la care nu este necesară contribuție proprie.

2. Criterii de eligibilitate

2.1. IMM fără niciun angajat care trebuie să facă dovada, prin situațiile financiare depuse, că nu dețineau salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019.

2.2. PFA și ONG cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate eligibile, prevăzute în anexa 1 la OUG 130.

2.3. PFA/ONG (cabinete medicale individuale) dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 și care nu au beneficiat de stimulentul acordat în baza OUG 43/2020 (Ordonanța din 6 Aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență).

 • Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020.
 • Au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 de euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la punctele 2.1. și 2.2.
 • Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea grantului.

3. Domenii de activitate eligibile

Conform Anexa 1 din secțiunea anexe aferente schemelor de finanțare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699.

4. Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale.
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat .
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte.
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19.
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente.
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării
 • cheltuieli pentru plata datoriilor către bugetul statului.

5. Implementare

Clientul/Beneficiarul grantului va urma etapele:

 • Va pregăti informațiile și documentele necesare pentru întocmirea cererii de finanțare (incluzând Declarația privind încadrarea în categoria IMM).
 • Va depune cererea de finanțare onlinne înaplicația dezvoltată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în colaborare cu STS. Proiectele vor fi evaluate și contractate pe principiul "Primul venit/primul servit". La depunerea cererii de finanțare, va indica Banca Românească prin care dorește să deruleze proiectul (va alege Banca Românească dintre băncile selectate în program).
 • După ce va fi evaluat și selectat pentru finanțare, va semna cu MEEMA, prin intermediul Agenției pentru IMM, contractul de finanțare nerambursabilă.
 • După semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă, MEEMA va transfera granturile către băncile selectate de către clienți Banca Românească, în baza Convenției încheiate cu MEEMA va transfera, în 7 zile de la primirea fondurilor de la MEEMA, granturile în conturile clienților.
 • După primirea grantului în cont, va trebui să efectueze cheltuielile în termen de 90 zile, respectând criteriile de eligibilitate privind costurile eligibile și să prezinte un raport de progres privind cheltuielile efectuate.

Pentru detalii, așteptăm mesajele dvs. pe adresa GranturiGuvernamentale@brom.ro.