Banca Românească a semnat cu APIA şi FGCR Convenţiile cadru privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurii 215 - plăţi privind bunăstarea animalelor (păsări şi porcine)

  • Creditul se acordă persoanelor juridice care deţin, cresc sau exploatează păsări/porci în scopul obtinerii productiei agricole şi işi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării păsărilor/porcinelor.
  • destinaţie: finanţarea capitalului de lucru, inclusiv plata obligaţiilor către Bugetul de Stat şi către alte bugete
  • suma creditului este maxim 90% din valoarea menţionată în adeverinţa emisă de APIA;
  • perioada de creditare: până la încasarea subvenţiei APIA, maxim 31.12.2014
  • garanţii: ipotecă asupra sumelor ce vor fi încasate de la APIA, garanţie FGCR în cazul clientilor IMM (pâna la 80% din valoarea creditului), precum şi alte garanţii acceptate de bancă