Finantare în cadrul Programului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (O.U.G. 92/2013)

 

LINIA DE CREDIT - Programul de garantare a creditelor pentru IMM

  • Facilitate de credit în condiţiile Programului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (O.U.G. 92/2013);
  • Este destinată finanţării capitalului de lucru, refinanţarea altor credite în derulare fiind exclusă;
  • Se acordă in lei, în sumă maximă de 5.000.000 RON, pe o perioadă de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii o singura dată cu maximum 12 luni în vederea rambursării;
  • Acest credit beneficiază de garanţie de la stat prin Ministerul Finanţelor Publice - FNGCIMM în procent de maximum 50% din valoarea finanţării.