Clienţii au posibilitatea de a iniţia din conturile deschise la Banca Românească plăţi in lei şi valută către partenerii săi. Plăţile pot fi Intrabancare (către conturi deschise în Banca Românească) sau Interbancare (către alte bănci din România sau străinatate). Plăţile pot fi efectuate în lei şi/sau în valută. Clientul Banca Românească poate iniţia plata utilizând:

  • ordinele de plată pe suport hârtie prezentate la ghişeele băncii;
  • ordine de plată electronice prin aplicaţia de Internet Banking e-bancamea;

Plăţi interne

Este un mod de lucru propus de banca noastră pentru a-ţi permite o gestionare unitară şi eficientă a disponibilităţilor.

Avantaje

Clienţii care au deschise puncte de lucru în oraşele acoperite de reţeaua Băncii Româneşti îşi pot deschide un subcont al contului colector principal la sucursala cu care doresc să lucreze.

Acesta va fi creditat la sfârşitul fiecarei zile lucrătoare cu sumele încasate în conturile secundare deschise la celelalte sucursale ale băncii.

Plăţi externe

Prin instrumentele pe care ţi le oferim, vei putea efectua rapid transferuri în valută.

Avantaje

Cunoaşterea regimului valutar din România este o necesitate (Regulamentul valutar 3/1997 al Băncii Naţionale a României), chiar dacă băncile asigură controlul valutar. În funcţie de tipul operaţiunii valutare, relaţia cu banca este mult mai fluidă dacă ai cunoştinţe despre participarea la piaţa valutară, autorizaţiile necesare, modul de completare al Dispoziţiei de Plată Valutară Externă sau al Cererii de Deschidere a Acreditivului.

În anumite condiţii, unele din modalităţile şi instrumentele de plată pot constitui suport pentru finanţarea exportatorilor sau importatorilor pe termen scurt sau mediu. Banca Românească, prin direcţiile specializate din Centrală şi lucrătorii desemnaţi din sucursale (relationship managers), te va informa asupra oportunităţilor şi posibilităţilor de a obţine sprijin financiar.