1. Statutul şi contractul de societate, cu modificările la zi.
 2. Hotărârea judecatorească de înfiinţare a societăţii.
 3. Certificatul de înregistrare la registrul comerţului.
 4. Cod unic de înregistrare.
 5. Certificatul constatator cu vechime mai mică de 30 de zile.
 6. Extrasul din procesul verbal al adunării generale a acţionarilor privind aprobarea nominală a conducerii societăţii şi limitele de competenţă.
 7. Fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună efectuarea de operaţiuni din contul curent şi amprenta ştampilei societăţii, copii dupa actele de identitate (BI/CI) ale persoanelor împuternicite.
 8. Cerere deschidere cont curent
 9. Formular inregistrare client
 10. Imputernicire pentru Registrul Comerţului
 11. Check list
 12. Declaratie fond garantare
 13. Declaratie incadrare IMM
 14. Lista depozite negarantate
 15. Cerere inchidere cont

La deschiderea contului curent, clientul va primi Conditiile generale de afaceri si Termenii si conditiile pentru contul curent.