Finanţarea activităţii de export

Principalele avantaje în finanţarea activităţilor de export?

 • scontarea efectelor de comerţ avalizate
 • scontarea acreditivelor de export

Ponturi pentru beneficiar (Exportator):

 • Dacă aveţi probleme de lichiditate, ca alternativă la finanţarea tradiţională
 • Nevoia de îmbunătăţire a datelor financiare
 • Desfăşurarea activităţii în ţări cu risc ridicat
 • Dorinţa de a fi mai competitiv pe piaţă


Ponturi pentru solicitant (Importator):

 • Necesitatea unui credit mai mare/sau un preţ mai bun din partea vânzătorului
 • Necesitatea de a îmbunătăţi datele financiare

Alte avantaje:

 • Scontare către beneficiar
 • Comisioane de scontare competitive pe anumite pieţe
 • Garanţia fluxului de numerar
 • Îmbunătăţirea datelor financiare
 • Eliminarea riscului de ţară / bancă
 • Sporirea avantajului competitiv care oferă clienţilor credit extins, făcând produsele mai atractive
 • Reducerea semnificativă a costurilor de operare
 • Simplitatea tranzacţiei şi a manipulării documentaţiei