Operaţiuni de schimb valutar

  • Tranzacţii spot - reprezintă tranzacţii de schimb valutar între Client si Bancă, având la baza ordinul clientului de a cumpăra/vinde o valută contra alteia la o rata de schimb agreată de comun acord în maximum două zile lucrătoare. Excepţie de la această definiţie fac tranzacţiile de schimb valutar ce au data tranzacţiei şi data decontării în aceeaşi zi.
  • Tranzacţii forward - Reprezintă o linie de credit pentru acoperirea pre-settlement risk a oricărei tranzacţii forward. Banca acordă această facilitatea pentru acoperirea pierderilor potenţiale cauzate de fluctuaţia ratei de schimb care poate fi realizată în ziua de referinţă.
  • Tranzacţii swap - Acoperirea potenţialelor pierderi pe care le poate avea clientul în baza unui contract de swap referitor la rata dobânzii