Acreditive documentare (import/export)

Avantaje pentru Exportator /Vânzător

 • Acreditivele deschid uşile comerţului internaţional oferind un mecanism sigur de plată şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
 • O bancă substituie cumpărătorul ca sursă a plăţii pentru bunurile sau serviciile exportate.
 • Banca emitentă se obligă să facă plata, cu condiţia ca toate condiţiile stipulate în acreditiv să fie conforme.
 • Oportunităţi de finanţare, cum ar fi finanţare pre-expediere garantată cu un acreditiv şi/sau scontarea tratelor acceptate şi trase în baza acreditivelor, sunt disponibile în mai multe ţări.
 • Banca are expertiza necesară pentru a susţine finalizarea cu succes a tranzacţiilor comerciale.
 • Plata pentru bunuri expediate poate fi remisă băncii dvs sau unei bănci la alegerea dvs.

Avantaje pentru Importator/Cumpărător

 • Plata va fi efectuată vânzătorului doar în momentul în care termenii şi condiţiile acreditivului sunt îndepliniţi.
 • Importatorul poate controla datele de expediere pentru bunurile achiziţionate.
 • Resursele de numerar nu sunt blocate.

Acreditive stand-by

Avantajele utilizării

 • Instrument independent (de Contract)
 • Credit Documentar
 • Poate fi confirmat (de o terţă bancă)
 • Poate fi transferat (către un beneficiar secund)
 • Solicitat de băncile din SUA (scrisorile de garanţie nu sunt acceptate)
 • Asigură Exportatorul împotriva riscului de incorectitudine sau insolvabilitate a contrapartidei (Importator) şi garantează că plata va fi efectuată pe baza unei solicitări scrise de plată
 • Permite imputerniciilor/agenţilor să execute (sa realizeze) termenii Contractului comercial prin transferul acreditivului Stand By
 • Permite Exportatorului să garanteze tranzacţia prin solicitarea confirmării acreditivului Stand By de catre o terţă bancă
 • Simplitatea documentaţiei solicitate în vederea efectuarii tranzacţiei
 • Garanţii bancare internaţionale
 • Avalizare efecte de comerţ