Scrisoarea de garanţie bancară

 • Reprezintă un înscris prin care o bancă se angajează în mod irevocabil ca, în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică (debitorul principal) nu va plăti la termen o anumită sumă sau nu îşi va îndeplini anumite obligaţii contractuale, să plăteasca sumă neachitată în favoarea beneficiarului.

Efectele de comerţ


 • Biletul la ordin este un titlu independent de obligaţiile comerciale care determină emiterea lui, creând drepturi şi obligaţii distincte, separate de drepturile şi obligaţiile rezultate din raportul contractual de drept comercial/civil.
 • Avalul Bancar este o garanţie dată de o bancă, înscrisă direct pe titlu, prin care avalistul se obligă să platească la scadenţă suma înscrisă pe respectivul titlu, în cazul în care suma nu este platită de debitorul garantat.
 • Biletul la ordin astfel garantat reprezintă unul dintre cele mai sigure instrumente de plata utilizate în relaţiile comerciale internaţionale. Avalistul este solidar la plata biletului la ordin, în cazul în care nu s-a realizat plata de către obligaţii direcţi, deţinătorul biletului la ordin având dreptul să iniţieze acţiunea cambială împotriva obligatului principal şi/sau împotriva avalistului.

Acreditive Stand-by


 • Se referă la tipul de obligaţie independentă a băncii de a despăgubi (plăti o sumă de bani) beneficiarului (terţ, local sau străin), în cazul în care debitorul (Clientul) nu îşi onorează obligaţiile în conformitate cu termenii şi condiţiile garanţiei/acordului/contractului.

Acreditive de import


 • Instrument de plată frecvent utilizat în comerţul internaţional.
 • Oferă vânzatorului un angajament irevocabil de plată din partea băncii şi, în acelaşi timp, îi oferă cumpărătorului siguranţa ca plată se va efectua numai contra prezentării documentelor ce atestă livrarea mărfurilor/executarea lucrărilor/prestarea serviciilor, în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile acreditivului.

Linia non-cash

 • Este destinată: emiterii de scrisori de garanţie bancară, deschiderii acreditive Stand-by, deschiderii de acreditive de import.
 • Linia non-cash este un credit revolving destinat emiterii de scrisori de garanţie bancară şi de scrisori de contragaranţie bancară, deschiderii de acreditive Stand-by şi/sau acreditive de import.
 • Avantajul acestui credit este utilizarea simplă şi rapidă a liniei odata aprobată, facilitând astfel încheierea/derularea tranzacţiilor cu partenerii de afaceri.
 • Structura de garantare este flexibilă, în cazul depozitelor colaterale permiţându-se constituirea acestora pe măsura utilizării liniei.