Linia de credit

 • Credit revolving pe termen scurt (maxim 12 luni) destinat finanţării activităţii curente desfăsurate de către IMM-uri. Avantajul principal este acoperirea fluctuaţiilor de numerar, compania putând utiliza fondurile disponibile din credit până la vânzarea stocurilor/prestarea serviciilor şi încasarea creanţelor, şi punerea la dispoziţia companiei a capitalului de lucru necesar dezvoltării afacerii.
 • Caracterul revolving îi conferă o flexibilitate sporită, linia reîntregindu-se pe măsura rambursărilor efectuate, astfel fondurile putând fi utilizate din nou fără a se trece din nou prin procesul de aprobare ca în cazul unui nou credit. Dobânda se calculează la soldul utilizat al liniei, clientul putând rambursa în perioadele cu excedent de numerar pentru a-şi reduce cheltuielile cu dobânzile. Linia de credit se acordă în lei sau valută, condiţiile de pricing depinzând atât de situaţia financiară a aplicantului cât şi de garanţiile oferite de acesta.

*Linia de credit "EURO credit"; (nu se aplică la SBB)

Creditul de trezorerie

 • Este un credit pe termen scurt şi foarte scurt destinat acoperirii deficitului neprevăzut de numerar generat de necorelarea încasărilor cu plăţile.
 • Avantajele principale sunt: conversia creanţelor la termen în cash imediat, generând continuitate în activitatea companiei, documentaţie redusă de aplicare, rapiditatea soluţionării cererilor primite şi structura simplă de garantare (ex. cesionare încasări cf. facturi/ girare bilete la ordin).
 • Decizia de creditare şi condiţiile de pricing sunt influenţate atât de situaţia financiară a aplicantului, cât şi de calitatea plătitorilor cedaţi.
 • Creditul se acordă de regulă în valută în care se încasează creanţele cedate.

Linia de trezorerie

 • Este un credit revolving pe termen scurt în baza căruia se poate acorda în limita stabilită şi pe parcursul unei perioade determinate finanţare în baza documentelor în curs de încasare prezentate de client (facturi, bilete la ordin, etc).
 • Creditul se reîntregeste pe măsura rambursărilor făcute din încasarea creanţelor cedate.
 • Avantajele acestui credit sunt conversia creanţelor la termen în cash imediat, generând capitalul de lucru necesar continuităţii şi dezvoltării activităţii, modul de utilizare simplu şi rapid, permiţând acoperirea deficitelor de numerar neprevăzute, şi structura flexibilă de garanţii.

Plafonul de lucru pentru finanţarea activităţii de leasing

 • Este un produs dedicat în exclusivitate societăţilor de leasing în vederea finanţării contractelor încheiate de acestea cu utilizatorii finali, dar şi refinanţarea creditelor contractate de companiile de leasing de la alte bănci/refinanţarea contractelor de leasing finanţate din surse proprii.
 • Creditul se utilizează într-o perioadă de maxim 12 luni (perioada de utilizare), fiecare tragere acordându-se pe o perioadă de maxim 60 luni de la efectuare.
 • Acest produs vine în 2 variante: varianta revolving şi nonrevolving, diferenţa între ele fiind faptul că rambursările făcute în perioada de utilizare nu reîntregesc limita în cazul versiunii non-revolving.
 • Avantajul acestui produs este punerea la dispoziţia companiilor de leasing a capitalului de lucru necesar dezvoltării activităţii.

Creditul pe obiect

 • Este un credit pe termen scurt non-revolving destinat finanţării unor nevoi punctuale legate de activitatea curentă sau a unor investiţii de mică amploare (ex. achiziţie echipament).
 • Avantajele sale sunt generate de finanţarea capitalului de lucru necesar dezvoltării activităţii / creşterea competitivităţii companiei prin finanţarea investiiţilor, precum şi de flexibilitatea modalităţii de rambursare, ce poate fi structurată pentru a se corela cu evoluţia fluxul de numerar al companiei.