Creditele pe obiect

Sunt destinate achiziţionării de mijloace fixe sau clădiri, aprovizionării cu materii prime şi materiale, acoperirii cheltuielilor cu reparaţiile capitale sau curente, precum şi pentru refinanţarea creditelor acordate de Banca Românească sau alte bănci comerciale cu destinaţia prevăzută mai sus. Se acordă pe o perioadă de max. 12 luni, cu perioada de graţie de 3 luni în cazul finanţării cheltuielilor de investiţii.

Creditele acordate pentru finanţarea proiectelor de investiţii

Se acordă pentru achiziţii de terenuri, clădiri, utilaje, echipamente, know-how, construcţii noi sau modernizări de spaţii productive. Se finanţează maximum 85% din valoarea proiectului, restul reprezentând contribuţia proprie a clientului. Perioada de creditare este de maximum 10 ani, cu o perioadă de graţie corelată cu perioada de realizare a proiectului finanţat.

În cazul în care compania dumneavoastră face parte din categoria IMM şi nu dispuneţi de garanţii suficiente pentru a beneficia de credite de valoare mai mare, aveţi posibilitatea colaborării cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM - uri (www.fngcimm.ro) cu care Banca Românească a încheiat convenţie de parteneriat.

GARANŢII ACCEPTATE: ipoteci, gajuri, cash colateral, scrisori de garanţie, garanţii emise de FNGCIMM, FGCR şi EximBank.