PACHET DE PRODUSE DESTINATE FINANŢĂRII PROIECTELOR CARE BENEFICIAZĂ DE FONDURI EUROPENE

Creditul de prefinanţare

  • Este destinat prefinanţării integrale sau parţiale a grantului aferent proiectelor ce beneficiază de fonduri europene. Se acordă în lei iar perioada de creditare se stabileşte în funcţie de perioada de execuţie a proiectului şi termenele de decontare a grantului.

Creditul de investiţie

  • Este destinat cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri europene. Se acordă în lei pe termen de maxim 10 ani, corelat cu capacitatea de rambursare a solicitantului şi durata de viaţă a activelor finanţate.

Creditul pentru finanţare TVA

  • Credit în lei având ca destinaţie finanţarea în proporţie de până la 100% din valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile din cadrul proiectelor de investiţii care beneficiază de fonduri europene.

Linia de credit

  • Finanţarea activităţii curente a companiilor care au implementat proiecte finanţate din fonduri europene. Credit revolving în lei acordat pe maximum 12 luni.
  • Caracterul revolving îi conferă o flexibilitate sporită, linia reîntregindu-se pe măsura rambursărilor efectuate, astfel fondurile putând fi utilizate din nou fără a se trece din nou prin procesul de aprobare ca în cazul unui nou credit. Dobânda se calculează la soldul utilizat al liniei, clientul putând rambursa în perioadele cu excedent de numerar pentru a-şi reduce cheltuielile cu dobânzile.

Scrisoarea de garanţie bancară de restituire a avansului încasat din grant

  • Garantează recuperarea avansului din grant acordat în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către clientul beneficiar al fondurilor europene. Este emisă în lei.

Scrisoarea de confort

  • Atestă capacitatea de co-finanţare a clientului, la momentul emiterii, în baza informaţiilor şi documentelor furnizate de acesta.