NOU: Pentru anul 2022, Banca Românească participă la "Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA", inclusiv Subprogramul AGRO IMM INVEST, având încheiate convenţii de colaborare cu FNGCIMM şi FGCR.


Astfel, pentru finantarea capitalului de lucru, Banca ofera doua tipuri de produse: linia de credit pentru capital de lucru si creditul pentru capital de lucru.

Principalele caracteristici ale acestor produse sunt:

 • Destinatia: finantarea capitalului de lucru;
 • Moneda creditului: LEI;
 • Garantia de stat poate fi obtinuta prin FNGCIMM (Programul IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv Subprogramul AGRO IMM INVEST) sau FGCR (Subprogramul AGRO IMM INVEST);

 • Suma maxima a finantarii *):
  -
  500.000 lei (cu maximum 90% garantie de stat) sau 5.000.000 lei (cu maximum 80% garantie de stat) pentru microintreprinderi;
  - 1.000.000 lei (cu maximum 90% garantie de stat) sau 5.000.000 lei (cu maximum 80% garantie de stat) pentru intreprinderi mici;
  - 5.000.000 lei (cu maximum 80% garantie de stat) pentru intreprinderi mijlocii si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie;
 • Perioada maxima de creditare: 36 luni;
 • Rata dobanzii curente: ROBOR 3M + 2,5% p.a.;
 • Comisioane de creditare: zero;
 • Procent maxim de garantare FNGCIMM/ FGCR:
  - 80 sau 90% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, in functie de suma creditului, si, daca e cazul, si de alte credite pentru capital de lucru deja contractate in cadrul Programului;
  - 80% pentru intreprinderi mijlocii si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie.

Diferenta majora intre aceste doua produse, de care trebuie sa tineti cont atunci cand optati pentru unul dintre ele, este faptul ca linia de credit pentru capital de lucru se utilizeaza in sistem "revolving" (sumele rambursate reintregesc de regula linia si asfel pot fi reutilizate) oferindu-va astfel o flexibilitate sporita, in timp ce creditul pentru capital de lucru, care este "nonrevolving", nu mai permite reutilizarea sumelor rambursate la scadentele stabilite, permitandu-va insa un control ridicat si mai multa predictibilitate in efortul de rambursare. Prin urmare, in timp ce in cazul liniei de credit pentru capital de lucru puteti beneficia de posibilitatea prelungirii valabilitatii pe o perioada de maximum 36 de luni incepand de la data scadentei finantarii prevazute in contractul de credit (urmand ca, cel putin in ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului sa se faca in rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare), in cazul creditului pentru capital de lucru a carui valoare se diminueaza permanent cu ratele rambursate, o astfel de prelungire de regula nu mai are obiect.


In cazul finantarii proiectelor de investitii, Banca Romaneasca ofera creditul de investitie, produs dedicat Programului IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv Subprogramului AGRO IMM INVEST.

Principalele caracteristici ale acestui credit sunt:

 • Destinatia: finantarea proiectelor de investitii;
 • Moneda creditului: LEI;
 • Garantia de stat poate fi obtinuta prin FNGCIMM (Programul IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv Subprogramul AGRO IMM INVEST) sau FGCR (Subprogramul AGRO IMM INVEST);

 • Suma maxima a finantarii *): 10.000.000 lei pentru microintreprinderi/ intreprinderi mici/ intreprinderi mijlocii/ intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie;
 • Perioada maxima de creditare: 72 luni;
 • Perioada de gratie: la cerere, Banca poate acorda o perioada de gratie de maximum 18 luni la plata principalului (Programul IMM INVEST ROMÂNIA), respectiv maximum 24 de luni (Subprogramul AGRO IMM INVEST);
 • Pondere finantare proiect: Creditul va reprezenta, de regula, maximum 85% din valoarea proiectului de investitie, restul reprezentand contributia proprie a clientului;
 • Rata dobanzii curente: ROBOR 3M + 2% p.a.;
 • Comisioane de creditare: zero;
 • Procent maxim de garantare FNGCIMM / FGCR: 80% pentru microintreprinderi/ intreprinderi mici/ intreprinderi mijlocii/ intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie.

*) Pe langa plafoanele valorice maxime mentionate mai sus, valoarea finantarilor trebuie sa se incadreze si in limitelor aditionale conform Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, respectiv una din urmatoarele:

(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi assimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau
(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;

Solicitările antreprenorilor privind informații specifice din partea Băncii Românești despre Programul IMM Invest sunt așteptate la adresa de email IMMinvest@brom.ro.

Nota: Aceasta comunicare nu reprezinta un angajament ferm al Bancii. Orice angajament asumat de Banca Romaneasca S.A. este conditionat de o aprobare interna a acordarii creditului si de transmiterea si inregistrarea documentatiei juridice corespunzatoare. Prezenta comunicare nu contine toate elementele esentiale in vederea semnarii unui contract de credit bancar si in consecinta, simpla sa acceptare de catre dumneavoastra nu determina incheierea contractului de credit bancar.