La data efectuării operaţiunilor în străinătate, schimbul valutar între moneda tranzacţiei şi valuta de referinţă a MasterCard International, se efectuează de către MasterCard Int. la cursul stabilit unilateral de organizaţie şi disponibil spre consultare publică pe pagina de internet a organizaţiei, respectiv: http://www.mastercard.com/ro.

Pentru debitarea in lei a Contului, Banca va utiliza cursul de schimb stabilit de MasterCard disponibil spre consultare publica pe pagina de internet a MasterCard respectiv https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html sau pe orice pagina de internet care o va inlocui pe aceasta.