Pentru tranzacţiile efectuate în străinătate, schimbul valutar între moneda tranzacţiei şi lei, se va efectua automat de către organizaţia MasterCard Worldwide la cursul intern, din ziua decontării.

Pentru verificarea cursului de schimb în cazul tranzacţiilor efectuate în străinătate, se poate consulta calculatorul de conversie valutară:

  • MasterCard Worldwide, disponibil pe site-ul MASTERCARD