Asigurarea de călătorie

În cazul producerii unui eveniment asigurat, Compania de Asistenţă INTANA GLOBAL, având coordonatele menţionate mai jos vă acordă:

  • asistenţă în străinătate, programul fiind disponibil 24/24
  • preluarea cererilor de despăgubire formulate în timpul deplasărilor în străinatate

INTANA GLOBAL

6 DEVONSHIRE SQUARE, LONDON EC2M 4YE

Contacte pentru asistenţă în întreaga lume şi pentru cereri de despăgubire:

Intana Global Tel: +44 (0)20 7902 7407
London, UK Fax: +44 (0)20 7928 4748
Email: ops@intana-global.com

În situaţia formulării unei cereri de despăgubire după întoarcerea din călătorie, cererea de despăgubire poate fi înaintată la GARANTA ASIGURĂRI S.A.

GARANTA ASIGURĂRI S.A.:
Tel: 021 303 70 16/ 021 303 70 28
Fax: 021 303 70 04
Email: info@garanta.ro

În cazul în care apelaţi la serviciile acordate de Compania de Asistenţă, elementul de identificare al asigurării dumneavoastră este Poliţa MTI 000002.

Formularea oricărei cereri de despăgubire înaintată Companiei de Asistenţă va fi avizată şi la GARANTA ASIGURĂRI S.A. în vederea urmăririi soluţionării dosarului dumneavoastră.


Asigurarea de protecţie a cardului ca instrument de plată

În cazul producerii unui eveniment asigurat se va completa formularul de daună specific şi se va transmite la GARANTA ASIGURĂRI S.A., împreună cu documentaţia menţionată în formular.


GARANTA ASIGURĂRI S.A.:
Tel: 021 303 70 16/ 021 303 70 28
Fax: 021 303 70 04
Email: info@garanta.ro

Depunerea formularului de daună se face imediat ce s-a produs evenimentul asigurat, însoţit de documentaţia disponibilă la acea dată; ulterior, se va completa dosarul de daună cu documentaţia necesară.